Právní poradna logo

Družstvo vs. vodovod

Datum:03. 05. 2023 v 15:53
Poslední aktivita:03. 05. 2023 v 15:53
Zhlédnuto:938x
0

V obci Chlumětín byl v 70. letch min. století vybudován vodovod. (budu používat STARÁ VODA). Jelikož jedna studna by nepokryla celou obec, našel se pramen ještě přímo ve vesnici. Tudíž jsou dvě studny. (Obě na obecních pozemcích.) Jedna napájí lidi v horní části obce a druhá v dolní. Proto se ustálil název horní a dolní pásmo. Na této akci se podílelo tehdejší JZD, MNV a občané, kteří jsou na jednotlivé studny napojeni. Každý z těchto tří subjektů se podílel jak finančně, tak i dodáním strojů, materiálu a práce lidí. Jsou o tom sepsány různé dohody o používání vodovodu. Vše je oficiálně povoleno, odběry vod a na vše bylo tenkrát vydáno stavební povolení a projekt. Voda není u žádného z odběratelů měřena (není osazena měřidly). Nikdy neplatili vodné ani stočné. Pouze si vybírali peníze do fondu oprav.

V roce 1996 byl v obci vybudován nový vodovod, (NOVÁ VODA), který využívá valná většina z místních lidí. Je osazen vodoměry a lidé platí vodné i stočné. (Původní vodu si většina z lidí nechala stále přivedenou, jako takovou rezervu nebo v rámci šetření ji používá na splachování či zalévání a také se o ni již starají lidé sami a opravy financují z těch peněz co si sami mezi sebou vybírá do fondu oprav. Obec se o tuto vodu ,,prakticky" nestará.

V roce 2022 dokončena stavba ČOV, obec musí evidovat množství vyčištěné vody. Rapidně se zvýšila cena vodného i stočného, kterou nám už určuje zákon a také je obec povinna z těchto peněz tvořit tzv. rezervu na další budování či opravy. A lidé, kteří teď když je nová voda dražší a mají možnost přepnout kohouty a používat třeba jen starou vodu nám díky tomu, že tuto starou vodu neplatí, vlastně nic do tohoto fondu nepřispívají a doplácí na ně ostatní. (To jak se Chlumětín rozrůstal už nedávalo každému možnost mít jak novou, tak i starou vodu)

A teď ty otázky:

1)kdo je vlastníkem výše zmíněných starých vodovodů?? Občané?? JZD ani MNV už neexistují?

2)Jak máme účtovat lidem co majíi ,,starou vodu" vodné a stočné. Podle čeho?? Novou máme změřenou vodoměrem, ale stará je neměřená, přesto hojně využívaná a do kanalizace vypouštěná..

3)Lidé napojeni na ,,starou vodu" tvrdí, že si založí Vodovodní družstvo, kde by si lidé v něm vybírali mezi s sebou vodné a obci platili stočné, které jim určí obec. Lze to??

4)Když si založí družstvo, musí jim obec nějakou smlouvou převést vodovod a kdo pak zajišťuje opravy?

5)Jelikož je to stará voda, nejsou na ní dělány žádné vzorky, měli by být občané na toto nějakým dodatkem upozorěni?

Odpovědi (0)

Odpovědět na dotaz