Právní poradna logo

KULTURÁK

Datum:18. 02. 2024 v 13:17
Poslední aktivita:19. 02. 2024 v 13:20
Zhlédnuto:401x
0

Obecně tyto zastaralé kulturní domy, buď zanikly, anebo jsou využívány jako restaurační zařízení. V našem případě je to kulturák z roku 1977 (nicméně tato stavba je na mapě už v roce 1972). Tato stavba je nadále využívána k těmto účelům dle stavebního úřadu. Změnila vlastníka, z obce na soukromou osobu. Z těchto prostor při konání jakékoliv hudební produkce, živé hudby, vychází značný hluk (ozvěna, vibrace). Stavba doslova rezonuje, bouchá. Kulturák stojí v obydlené zástavbě, v samém centru, a přímo naproti našeho domu přes hlavní ulici. Dokonce má i souhlasné stanovisko KHS MSK bez podmínek z roku 2004. S odkazem na stáří této stavby a stavebně technickou způsobilost stavby k hudebním produkcím, živé hudbě u stavebního úřadu nepochodíme, poněvadž stavba byla zkolaudována a uvedena do užívání za stávajících zákonných podmínek a nové hygienické limity se na ni nevztahují. Tímto se Stavební úřad v Bohumíně brání, zjevně nemusí v této věci nic udělat. Nemluvě, že nemají stavební povolení na současnou hudební produkci, ale s tím nepochodíme, protože je to kulturák. Rovněž tvrdí, že mu nepřísluší posuzovat překročení míry kapacity, poněvadž v písemnostech kulturáku není uvedena. Přitom dle hygieny i současného vlastníka, jde o sál s kapacitou pro 200 lidí. Nemluvě o provozu aut i autobusu v případě konání akce. Větrání je možné jen přes otevřená okna, i když je dle hygieny nedostačující, vlastník s tím nemusí nic udělat. Celá hudební produkce jde tak slyšet až ven jako by vyhrávala ve venkovním prostoru do ranních hodin, o víkendech a svátcích. MěP s tím nic neudělá, vše odevzdává na úřad a přestupkové řízení. I po zavolání se nic neřeší, akce jedou dále do ranních hodin, nemluvě o naschválech.

Přitom v obecné rovině, každá stavba musí splnit základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana, kdy výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité musí zaručit, že konkrétní stavba splní uvedené požadavky podle daného druhu stavby, tj. podle účelu, kterému bude stavba sloužit, což z našeho pohledu, lidí, co žijeme v blízkosti neplní. A o zdraví se také nikdo nezajímá, v čem žijeme.

V reálu, aby tento kulturák mohl pokračovat v duchu minulosti jako zařízení veřejné správy a řízení, školské a výchovné, zdravotnické a sociální a obchodu by musel projít jistou modernizací, aby se stal funkčním pro veřejnost včetně atraktivity. Jinými slovy, obec by musela provést renovaci této stavby dle aktuálních stavebně technických norem. Předpokládám, že jakákoliv změna by si vyžádala nové stavební řízení se vším všudy. Tahle soukromá osoba nemusí nic a může v katastru nemovitostí fungovat se stavbou občanské vybavenosti, což mi přijde jako chyba. Přece jenom kulturáky jsou už za námi. Jde o hostinskou činnost, která nespadá pod živnostenský zákon, poněvadž pronajímatel je důchodce. Navíc součástí této stavby jsou i 2 byty.

Celá situace se stává obtížnější a obtížnější, vzhledem k tomu, že hluk se stupňuje, poněvadž ta stavba je zjevně tímto přetížená. Vše se začalo stupňovat po covid opatřeních (romské zábavy). Jak rozhýbat stavební úřad a starostu, aby nám zajistili alespoň noční klid a my si o víkendech odpočinuli? Město Bohumín nemá ani OZV na regulaci nočního klidu, ani nekonkretizuje výjimky. V ideálním případě, jak to udělat, aby obec zakázala tyto činnosti?

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

Vaše předchozí dotazy položené v Právní poradně směřovaly ke stejnému problému, s odpovědí Vás proto odkážeme právě na texty u předešlých dotazů. Pokud nejsou pro řešení Vaší situace dostačující, doporučujeme obrátit se na specializovaného odborníka, který se bude konkrétní situaci dlouhodobě a systematicky věnovat.

S pozdravem

Tým Právním poradny

Odpovědět na dotaz