Právní poradna logo

Nájem vs podnájem, neplacení přeplatků, nedodávaná vyúčtování, bezdůvodné obohacení, podvod

Datum:20. 01. 2022 v 23:26
Poslední aktivita:04. 02. 2022 v 09:26
Zhlédnuto:6280x
0

Dobrý den, prosím Vás o názor na mou nynější situaci a jak se případně bránit. V roce 2013 jsem si našla byt. Byl nabízen přes RK. Majitel této RK byl tehdy členem BD. On se mnou uzavřel smlouvu jako fyzická osoba - nájemce. Já tedy samozřejmě byla v pozici podnájemce. V roce 2014 jsem za předchozí rok dostala vyúčtování s tím, že mi vznikl nedoplatek a zálohy byly o 1 tisíc zvýšeny. V roce 2019 se mi omylem do ruky dostalo vyúčtování z BD (jeden ze sousedů nově dělal správce domu a nevěděl, že vyúčtování má dostat nájemce a ne podnájemce). Takto jsem zjistila, že mám nejspíš přeplatek. Kontaktovala jsem nájemce (udělal v době opravdu "zle", vyhrožoval soudy a podobně, kvůli tomu, že mi bylo předloženo originál vyúčtování). Když jsem se ale ptala, zda se jedná o můj přeplatek, bylo mi řečeno: A Vy si myslíte, že je to Váš přeplatek? Netušila jsem, proto jsem se nedohadovala. Ale řekla jsem, že mi vyúčtování nepředal už 5 let. Pátrala jsem a zjistila, že jsem měla i nárok na pokuty za nepeněžité plnění. Za roky 2014 a 2015 se mělo ještě stále jednat o 100,-/den, další roky o 50,-/den. Nicméně 7. 5. 2019 mi byla předána všechna vyúčtování za roky 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018. K jím vyhotoveným byly přiloženy kopie vyúčtování od BD. On mi ale účtoval také fond oprav, správu BD, daň z nemovitosti, pojištění domu a bytu, což přeci zákon výslovně zakazuje. Když jsem si spočítala kolik by činil můj přeplatek za služby, tak za uvedené roky by se jednalo o 133 096,-. Nyní za roky 2019 a 2020 jsem stále vyúčtování neobdržela. V říjnu 2019 však byl tento byt převeden do OV nájemce. Dál platím nájemné a služby. Moje podnájemní smlouva ale zanikla spolu s jeho nájmem. Neuplatnil ani výpověď na základě této skutečnosti. Domnívám se tedy, že nyní jde již o nájemní vztah i když toto nemáme dané písemnou formou. Minulý týden ale přišel s tím, že je tedy potřeba vytvořit smlouvu novou a že bude chtít zvýšit nájemné. Protože už jsem měla trošku povědomí o některých skutečnostech, výslovně jsem se zeptala (a vlastně i záměrně), jestli se když je vlastníkem, tak půjde o smlouvu nájemní. Řekl mi, že ne, že to bude podnájem, prý to tak mají všichni jeho nájemci (vlastní více bytů). Zaslal mi dohodu o ukončení podnájmu ke dni 31. 12. 2021 (ale moje podnájemní smlouva zanikla v říjnu 2019). Dále také nový návrh smlouvy o podnájmu. Já jsem předem byla připravena na to, že se pokusí přes nějakou třetí osobu obejít zákon, aby mi tedy "mohl" dát podnájemní smlouvu. Nicméně on naprosto drze a bez skrupulí označil sám sebe jako nájemce, uvedl, že dle platné nájemní smlouvy ze dne 31. 12. 2021 je nájemcem bytu a že vlastník bytu mu udělil souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy (tudíž on sám sobě uděluje souhlas). Vlastnictví jsem si ověřila v KN. V tomto návrhu uvádí zvýšení nájemného. Můj dotaz - může se v tomto případě jednat o podvod ve stádiu pokusu, pokud se mě záměrně pokouší uvést v omyl, aby měl z toho zisk? Protože pokud by se jednalo o smlouvu nájemní, není možné jednostranné zvýšení nájemného a navíc i při zvýšení by se měl řídit zákonem, který, pokud se nepletu, říká, že lze zvýšit nájemné do max. 20% v průběhu 3 let - v součtu. Tím, že se domnívám, že se u nás již jedná o vztah nájemní, tak by toto navýšení udělat nemohl. Dále - je pravda, že mohu uplatňovat nárok na všechny vniklé přeplatky, když jsem se o škodě dozvěděla 7. 5. 2019 a tedy od té doby běží promlčecí lhůta? Ta by měla uplynout 7. 5. 2022. Ještě jsem chtěla znát názor ohledně poplatku za nepeněžité plnění od roku 2014. Vím, že za normálních okolností pokud jsem měla dostat vyúčtování 1. 5. 2015 a nedostala jsem jej (další roky stejně), tak od té chvíle se počítají ty poplatky. Ale na druhou stranu je řečeno, že nájemce nemá povinnost upomínat pronajímatele, přičemž on má povinnost vyúčtování předkládat. Hledala jsem v judikatuře, jestli toto bylo již někdy řešeno, ale nenašla jsem. Ale z logiky věci by pak tato pokuta neměla smysl. Nájemce je takhle postaven do situace, že se stejně musí připomenou o vyúčtování maximálně do 3 let, pokud by toto chtěl uplatňovat, aby nedošlo k promlčení. Ale to je spíše teoretický dotaz, ač za mě opravdu logický. Ohledně nezaplacených přeplatků - jedná se o bezdůvodné obohacení na můj úkor? Na závěr bych ráda podotkla, že můj zájem je v klidu žít (i když pán mi kdysi řekl, že když nebudeme v rozporu, tak tady můžu nadále bydlet) a fungovat. Ale jsem samoživitelka s dvěma dětmi a mám pocit, že i tak mě někdo vlastně okrádá. Chci zpět pouze to, na co mám právo, co jsem si sama zaplatila a nespotřebovala (přeplatky). Bohužel jsem si ale také vědoma, že nyní bude snaha o to, abych byt opustila, protože se budu chtít domoci svých nároků. Ráda bych s tímto pánem našla dohodu, ale nejsem si moc jistá, že to půjde bez zásahu soudu. Předem Vám moc děkuji za odpověď a promiňte délku dotazu, nevěděla jsem jak to zkrátit. Přeji příjemný den.

Předplacená odpověď
3

Dobrý den,

Váš případ je velmi komplexní v několika rovinách. Jelikož nemáme podklady (hlavně předmě...

Pro zobrazení odpovědi se přihlašte

Další odpovědi (0)

Odpovědět na dotaz