Právní poradna logo

Podvodný muž, vydávající se za právníka, okrádá seniorku

Datum:30. 04. 2024 v 23:12
Poslední aktivita:09. 05. 2024 v 14:43
Zhlédnuto:272x
0

Dobrý den chtěla bych se zeptat, co dělat, když podvodník vystupující pod jménem Radek Ptáček okrádá starou paní, 76 let, která se s ním nikdy nesetkala a uvěřila mu, a on z ní vytáhl již kolem 200.000 Kč, a navíc mu poskytla údaje o svých bankovních účtech a vše ohlásila na policii, avšak ta s tím nic nedělá. Co mi poradíte? Teď nedávno jí na účet přišly peníze, které byly hned převedeny na jiný účet. A i když banka vše zablokovala na výslovné přání klientky a žádala reklamaci, nikdo jí nic nechce vrátit. Děkuji za odpověď.

Odpovědi (1)

0

Vážená paní Šimáčková,

to, že jste vše ohlásily na policii a v bance, bylo to nejlepší, co jste mohly v daném případě udělat, ovšem bylo by dobré u banky znovu ověřit, jak a zda vůbec je bankovní účet zablokován, když peníze z něho byly převedeny na jiný účet bez souhlasu jeho majitelky. Pokud by k převodu peněz došlo po Vaší žádosti k zablokování účtu, mohla byste po bance požadovat reklamaci transakce. Lhůta k této reklamaci se u jednotlivých bank liší a je uvedena v jejich obchodních podmínkách. Dále doporučuji aktualizovat hesla na účtech a k heslům přidat také dvoufázová ověření, které Vám pomohou účty lépe a účinněji zabezpečit.

Policie se měla, i vzhledem k výši částky, případem zabývat. Pokud byste chtěly být informovány o tom, co ve věci policie učinila, měli byste si o to výslovně u PČR požádat (pokud jste tak neučinili při podání trestního oznámení). Pokud se Vám bude zdát, že policie ve věci nekoná, můžete se obrátit na státní zastupitelství, které daný případ dozoruje.

Jednání podvodníka by mohlo být kvalifikováno jako podvod dle § 209 trestního zákona. Pokud by se případ dostal v průběhu trestního řízení až k soudu do hlavního líčení, je možné se částky domoci v rámci tzv. adhezního řízení. Adhezní řízení je část trestního řízení, ve kterém se projednává nárok uplatněný poškozenou, což znamená, že soud v odsuzujícím rozsudku uloží obžalovanému povinnost zaplatit způsobenou škodu nebo nemajetkovou újmu, popřípadě vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na úkor poškozeného trestným činem získal. K dosažení práva na náhradu škody musí poškozená absolvovat celé trestní řízení až do vydání pravomocného odsuzujícího rozsudku. Návrh poškozené na nárok musí být uplatněn včas, tj. nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování.

Vzhledem k tomu, že uvádíte, že podvodník získal částku 200.000,- Kč nepoctivým způsobem, máte k dispozici další možnost, a to domáhat se vrácení částky soudní cestou u civilního soudu, pokud se Vám podaří zjistit identifikační údaje podvodníka (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště). V takovém případě je potřeba nejprve protistranu vyzvat k vrácení částky předžalobní výzvou, a poté podat u příslušného soudu žalobu.

S podzravem

Matzner Legal

 
OdpovědělJiří Matzner09. 05. 2024 v 10:20

Odpovědět na dotaz