Právní poradna logo

Sousedské vztahy - rušení klidu

Datum:01. 11. 2023 v 17:08
Poslední aktivita:13. 11. 2023 v 17:32
Zhlédnuto:345x
0

Dobrý den,

řešíme u nás na obci sousedské vztahy a nejsme si jisti, zda jsme oprávněni toto téma vůbec řešit. Jde o jistý případ - chalupář si stěžuje na svého souseda (občana), který často používá průmyslový vysavač a další prostředky ke svému podnikání (opravy automobilů) v garáži, která sousedí s chalupářem. Tuto činnost provádí i v neděli a také ve večerních hodinách. Dotaz zní, můžeme s tímto jako obec něco dělat?

Děkujeme za názory a odpovědi.

Obec Chlumětín

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

dle § 1013 občanského zákoníku se vlastník zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

Prvním řešením problému by měla být domluva. Stěžovatel má dále možnosti se bránit před hlukem u Policie, Krajské hygienické stanice, stavebního úřadu nebo u soudu.

Pokud někdo vyrušuje při nočním klidu mezi 22:00-6:00 měl by se stěžovatel obrátit na Policii.

Na stavební úřad by se měl obrátit, aby zjistil, zda se provozovna opravy automobilů užívá v souladu s povoleným účelem. Pokud stavební úřad zjistí, že stavba není užívána podle úředně schváleného povolení, může nařídit provedení nezbytných úprav nebo uložit pokutu.

Na Krajskou hygienickou stanici se může stěžovatel nebo obec obrátit se stížností na hluk. Pokud KHS zjistí, že byl překročen hlukový limit, tak může, pod hrozbou uložení pokuty, donutit provozovatele k technickým opatřením proti hluku.

Obec má možnost vydat obecně závaznou vyhlášku podle § 10 zákona o obcích. Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány,

V této vyhlášce může omezit používání hlasitých přístrojů v určitý čas. Je však potřeba, aby vyhláška obstála před Ústavním soudem. Obsah vyhlášky musí být rozumný a proporcionální. Obec také musí mít pravomoc a působnost k vydání vyhlášky.

Poslední variantou je sousedská žaloba. Pokud by žalobce uspěl, tak by soud přikázal žalovanému, aby se tohoto nezákonného jednání zdržel.

Odpovědět na dotaz