Další usnesení o přijetí krizového opatření týkajícího se zákazů a omezení maloobchodního prodeje, hromadných akcí a provozů

Dne 26. 10. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 432/2020 Sb. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda jím v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky s účinností od 28. 10. 2020 do (prozatím) 3. 11. 2020 včetně opět nově formulovala opatření spočívající v zákazech a omezeních maloobchodního prodeje, hromadných akcí a provozů.

Primárně zakazuje, ovšem s četnými výjimkami, maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Těmi výjimkami jsou například prodejny potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, zdravotnických prostředků, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, textilního materiálu a textilní galanterie či domácích potřeb (přičemž za ty se pro tyto účely nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny), železářství, lékárny, prádelny, čistírny, servisy a opravny silničních vozidel, provozovny poskytovatelů odtahů, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním způsobem, pokladny prodeje jízdenek, květinářství, ale také provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence, oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, sběru a výkupu surovin, pohřební služby, zámečnictví či myčky automobilů. 

Zakázána je dále přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, jakými jsou typicky restaurace, hospody a bary, s výjimkou provozoven nesloužících pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb či ve vězeňských zařízeních) a provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to výhradně v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod. Zákaz se přitom nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (výdejová okénka a prodej jídla s sebou) za podmínky, že prodej je realizován v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod. 

Zakázán je rovněž například prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, poutě, kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, veletrhy, provoz heren, kasin a sázkových kanceláří, provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, návštěvy a prohlídky zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, ale i mnohé další. Zákaz se týká také poskytování ubytovacích služeb, opět s v usnesení vymezenými výjimkami, či pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, a dále prodeje na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkového a podomního prodeje. To se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně, a dále na prodej ovoce a zeleniny, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, vyrobených na území České republiky (tzv. farmářské trhy). 

Zakázán je nově maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v neděli po celý den a v ostatní dny v čase od 20:00 hod. do 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, lékáren, prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích, prodejen ve zdravotnických zařízeních a vymezených provozoven stravovacích služeb.

Usnesení obsahuje rovněž bližší specifikaci omezení a pravidel provozu provozoven stravovacích služeb, jejichž provoz je na základě výjimek uvedených výše umožněn, nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče, květinářství či farmářských trhů. Provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték je pak omezen tak, že se v nich výslovně zakazuje přítomnost veřejnosti.

Usnesením se zrušuje dosavadní usnesení vlády č. 1079/2020 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 425/2020 Sb.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Dne 6. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 157/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu