Novela zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 182/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dle důvodové zprávy je hlavním cílem novelizace, jíž zákon přináší, upřesnit a podrobněji doplnit některá ustanovení, jimiž byla do českého právního řádu transponována evropská směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, tzv. BRRD. Ta má přitom stanovovat rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí, tedy bank a spořitelních a úvěrních družstev, dále některých investičních podniků, konkrétně obchodníků s cennými papíry, a některých dalších osob, jsou-li členem stejné skupiny jako úvěrová instituce nebo investiční podnik. Hlavní účel má spočívat v zajištění harmonizace řešení pro případ selhání bank, družstevních záložen, obchodníků s cennými papíry a dalších vymezených osob. Nástroje, jež směrnice přinesla, mají zaručit, že náklady selhání instituce ponesou zejména její společníci a věřitelé, nikoliv daňoví poplatníci. Pro tento účel BRRD současně zavádí také určité preventivní postupy a instituty.

Směrnice byla do českého právního řádu transponována především přijetím právě novelizovaného zákona a jeho změnového zákona. Od doby jejich účinnosti se však měla ukázat potřeba některá jejich ustanovení upravit tak, aby lépe odpovídala cílům, jichž má být prostřednictvím BRRD dosaženo. Proto zákonodárce přijal právě publikovaný zákon. Vedle toho jde také o vyřešení některých dílčích praktických problémů, na něž měla aplikace dané právní úpravy v praxi poukázat.

Zákonem, který své účinnosti nabývá dnem 1. 10. 2018, je novelizován rovněž zákon o soudních poplatcích a insolvenční zákon.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze