Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o vnitrozemské plavbě a zákoníku práce

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar24.10.2017
Mgr. Martin Glogar24.10.2017

Dne 15. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 292/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novela byla přijata především za účelem transpozice evropské směrnice 2014/112/EU, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF). Hlavním cílem změn, jež přináší, je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v odvětví vnitrozemské vodní dopravy, stejně tak jako odpovídající reakce na jejich specifické pracovní a životní podmínky a dále implementace zvláštních pravidel, která jsou ve směrnici obsažena. V souladu s unijním právem se upravuje rozvržení pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců ve vnitrozemské vodní dopravě, obsah evidence pracovní doby a vztah novelizované úpravy k zákoníku práce.

Nad rámec změn, jež si vynutila transpozice, zákonodárce přichází také s úpravou a doplněním některých ustanovení, jež se v průběhu aplikační praxe ukázala jako již nevyhovující nebo způsobující problémy.

Zákon nabyl účinnosti dnem 30. 9. 2017.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři