Menu

Změny v legislativě

Novely zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar12.03.2018
Mgr. Martin Glogar12.03.2018Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dne 7. 3. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 35/2018 Sb. zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny.

Je jím novelizován zákon o zpravodajských službách České republiky, zákon o Bezpečnostní informační službě, zákon o Vojenském zpravodajství, zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákon o kybernetické bezpečnosti.

Důvodová zpráva osvětluje, jak je Poslanecká sněmovna oprávněna vykonávat na základě zvláštních zákonů kontrolu nad některými činnostmi, přičemž jde o činnosti, které jsou natolik specifické a citlivé, že by jejich protiprávní výkon mohl zasáhnout do ústavně garantovaných práv a svobod. Má jít zejména o kontrolu výkonu činností zpravodajských služeb, nakládání s utajovanými informacemi a o kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. K tomuto účelu Poslanecká sněmovna zřizuje zvláštní kontrolní orgány, jejichž velikost však doposud nebyla řešena vždy jednotně. Některé zákony stanovily konkrétní počet členů takových orgánů pevně, jiné naopak počet členů vůbec neupravovaly.

Tam, kde je počet členů stanoven pevným číslem, přitom vyvstala obava, že nebude garantováno, aby v takovém zvláštním kontrolním orgánu zasedli reprezentanti všech politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně. Právě to je však vnímáno jako problém. V zájmu komplexnosti kontroly výkonné moci je totiž považováno za nutné, aby byly v těchto kontrolních orgánech zastoupeny všechny politické strany a politická hnutí, jejichž zástupci byli do Poslanecké sněmovny zvoleni. Pokud je však takových politických stran nebo hnutí více než 7, dosavadní právní úprava tomu bránila.

Proto zákonodárce přichází s právě publikovanou novelou. Jejím prostřednictvím má být zajištěna možnost všech politických stran a hnutí, jež byly do Poslanecké sněmovny zvoleny, plně se podílet na kontrole vybraných činností. Nový způsob vymezení má tedy umožnit účast na činnosti zvláštního kontrolního orgánu alespoň jednomu poslanci za každou politickou stranu či politické hnutí, jejichž zástupci byli zvoleni, přitom ale stále ještě zachovat racionální celkový počet členů těchto zvláštních orgánů. Je třeba totiž brát rovněž ohled na skutečnost, že se dané osoby v rámci své činnosti seznamují s utajovanými či jinak citlivými informacemi. Proto je dle důvodové zprávy potřeba zvažovat veškerá rizika s tím spojená a omezit neúměrný nárůst těchto členů.

Právě publikovaná novela tedy upravuje ty zákony, jež předpokládají zřízení zvláštních kontrolních orgánů a které doposud pevně stanovily jejich velikost. Nyní dochází k jejich úpravě ve smyslu popsaného trendu.

Zákon nabyl své účinnosti dnem 7. 3. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Jěště nemáte svůj účet?
Založte si účet a získejte spoustu výhod
Elektronický časopis
Mám zájem o elektronický časopis
Mediální partneři
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři