Menu

Změny v legislativě

Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar26.04.2018
Mgr. Martin Glogar26.04.2018Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dne 27. 4. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 67/2018 Sb. vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Česká národní banka jí nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

Dle § 21 odst. 9 zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jí nově upravuje požadavky na zavedení a uplatňování postupů pro provádění kontroly klienta a stanovování rozsahu kontroly klienta odpovídající riziku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu, stejně tak jako požadavky na zavedení a uplatňování přiměřených a vhodných metod a postupů pro posuzování rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodržováním povinností stanovených zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, obojí institucemi v rámci systému vnitřních zásad podle § 21 odst. 2 tohoto zákona.

Česká národní banka v důvodové zprávě upřesňuje, že ke zpracování nového předpisu přistoupila z důvodu novelizace zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jehož je prováděcím předpisem. Zákon byl s účinností k počátku roku 2017 podstatně novelizován především zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 368/2016 Sb., a to v souvislosti s transpozicí tzv. 4. AML směrnice. Zároveň byly na počátku roku 2018 zveřejněny obecné pokyny ESAs, jež mají poskytovat detailní vodítko pro aplikaci opatření v AML oblasti na základě rizikově váženého přístupu, zejména s ohledem na identifikaci a hodnocení rizik a následnou aplikaci odpovídajících opatření v návaznosti na stanovený rizikový profil. Předchozí vyhláška, jíž nová vyhláška nahrazuje, z obou těchto důvodů přestala vyhovovat a vyžadovala natolik rozsáhlé novelizace, že bylo, pro lepší přehlednost, rozhodnuto o zpracování vyhlášky zcela nové.

K novému předpisu Česká národní banka v důvodové zprávě dále uvádí, že jejím základním principem je aplikace opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na základě rizikově váženého přístupu. Instituce musí identifikovat a vyhodnotit rizika spojená s obchodem, obchodním vztahem či klientem a následně zvolit a aplikovat odpovídající opatření, která zajistí řízení identifikovaných rizik. Tento přístup vychází jak z prováděného zákona, tak i z unijní právní úpravy, a má rovněž odpovídat mezinárodním standardům, zejména pak požadavkům Finančního akčního výboru, tzv. FATF. Ten v roce 2012 vydal revidovanou verzi 40 Doporučení FATF pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Tato doporučení jsou přitom základním mezinárodním standardem v dané oblasti.

Vyhláška nabývá své účinnosti dnem 1. 10. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Jěště nemáte svůj účet?
Založte si účet a získejte spoustu výhod
Elektronický časopis
Mám zájem o elektronický časopis
Mediální partneři
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři