Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

Dne 29. 1. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 14/2018 Sb. vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Byla Českou národní bankou vydána k provedení § 118 odst. 4, § 119 odst. 4 a § 122 odst. 5 nového zákona o platebním styku publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 370/2017 Sb.

V podrobnostech upravuje náležitostí žádosti o udělení povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, její formáty a další technické náležitosti, náležitosti oznámení o změnách údajů uvedených v žádosti o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, včetně příloh, na jejichž základě bylo povolení uděleno, jeho formáty a další technické náležitosti, ale také rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací provozovatelem platebního systému s neodvolatelností zúčtování České národní bance.

Účinnosti nabyla dnem 1. 2. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze