Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance ČOI

Dne 7.4.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 65/2014 Sb. vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláškou vydanou podle § 4 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu nový vzor služebního průkazu pracovníků České obchodní inspekce pověřených plněním jejich kontrolních úkolů, tzv. inspektorů. Tímto průkazem jsou inspektoři povinni se při plnění úkolů podle zákona o České obchodní inspekci prokazovat. Doposud byly náležitosti upraveny pouze interním předpisem. Nyní již zákonodárce usoudil, také v souvislosti s nabytím účinnosti nového kontrolního řádu, že je po třeba, stejně jako je tomu v případě jiných kontrolních orgánů, stanovit náležitosti tohoto dokladu obecně závazným právním předpisem.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články