Menu

Změny v legislativě

Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar28.01.2018
Mgr. Martin Glogar28.01.2018

Dne 5. 1. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 1/2018 Sb. vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Česká národní banka ji vydává k provedení celé řady ustanovení nového zákona o platebním styku publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 370/2017 Sb. Upravuje jí podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce a rozšíření tohoto povolení, správce informací o platebním účtu, instituce elektronických peněz a rozšíření tohoto povolení, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a rozšíření tohoto povolení, a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a rozšíření tohoto povolení, ale také žádosti platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu o souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce. Stejně tak jí upravuje podrobnosti náležitostí celé řady oznámení týkajících se především změn údajů či záměrů nejrůznějšího druhu, s nimiž zákon o platebním styku počítá. Upraveny jsou rovněž formáty a další technické náležitosti všech těchto žádostí a oznámení.

Nový zákon o platebním styku nahradil ten předchozí publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 284/2009 Sb. Stalo se tak proto, že dosavadní právní úprava už nevyhovovala zcela veškerým požadavkům vymezeným v evropské směrnici 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu. Aktuální vyhláška je pak jakožto prováděcí právní předpis transpozicí příslušných ustanovení této směrnice, stejně tak jako směrnice 2009/110/ES o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností. Vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, jež příslušnou problematiku náležitostí žádostí a oznámení doposud na podzákonné právní úrovni v českém právním prostředí vedle dalšího upravovala, byla novým zákonem zrušena. Bylo tak třeba zpracovat vyhlášku novou, odpovídající intencím nového zákona.

Ta své účinnosti nabyla společně se zákonem o platebním styku, tedy dnem 13. 1. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři