Menu

Změny v legislativě

Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar12.06.2018
Mgr. Martin Glogar12.06.2018

Dne 5. 6. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 93/2018 Sb. zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V návaznosti na evropskou legislativu, konkrétně na nařízení č. 511/2014 o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii, a na jeho prováděcí nařízení č. 2015/1866, upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů v oblasti dodržování podmínek pro přístup a sdílení přínosů z využívání genetických zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s genetickými zdroji.

Doposud nebyla problematika využívání genetických zdrojů a tradičních znalostí s nimi souvisejících v rámci vnitrostátního právního řádu České republiky vůbec regulována. To se nyní mění s právě publikovaným zákonem, který byl přijat za účelem adaptace vnitrostátního právního řádu na výše zmíněnou evropskou úpravu. Dle důvodové zprávy má nový zákon stanovit působnosti příslušných orgánů odpovědných za implementaci zmíněných nařízení a kontrolu dodržování povinností těmito nařízeními ukládaných, a to včetně možnosti uložení sankce za jejich porušení. Samotné principy regulace využívání genetických zdrojů a tradičních znalostí s nimi souvisejících, včetně sdílení přínosů z jejich využívání, jsou totiž zakotveny přímo v nařízeních a vyplývají rovněž ze souvisejících mezinárodních právních dokumentů.

Zákon nabývá své účinnosti dnem 20. 6. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři