Příspěvky autora

Aneta Matoušková

Aneta Matoušková

advokátní koncipientka, bnt attorneys-at-law s.r.o

Přiměřenost protiplnění ve smyslu § 240 insolvenčního zákona

Jednou ze skutkových podstat neúčinnosti právního jednání dlužníka podle insolvenčního zákona je neúčinnost z důvodu absence přiměřeného protiplnění. Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se dle § 240 odst. 1 insolvenčního zákona rozumí právní úkon, který se dlužník zavázal poskytnout bezúplatně nebo za protiplnění, jehož cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění. ...celý článek

Nejoblíbenější články