Příspěvky autora

Mgr. Michal Zagol

Mgr. Michal Zagol

advokát JUDr. Ondřej Michna, MBA, LL.A. , advokátní kancelář

Náležitosti smlouvy o přepravě věci ve vztahu k právu na pojistné plnění

Smlouva o přepravě věci je spolu se smlouvou o přepravě osoby jedním ze dvou podtypů smlouvy o přepravě. Její právní úprava je obsažena v § 2555 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „o.z.“), proto se řadí mezi tzv. smlouvy pojmenované, tedy takové jejichž obsah je vymezen zákonem. ...celý článek

Nejčtenější články