Příspěvky autora

Martin Brázdil

Martin Brázdil

právník mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal

Ostatní | Martin Brázdil | 28.03.2017

Rizika smluv o cloudových službách

I když poskytování cloudových služeb není v oblasti správy a ukládání dat žádnou novinkou, v praxi se mohou stále objevovat různá nebezpečí, která plynou z nedostatečné znalosti těchto služeb. S přihlédnutím k běžně se vyskytujícímu přeshraničnímu aspektu je často předmětem diskuse zejména kontrola bezpečnosti ukládání dat a jejich přesun za hranice Evropské unie. Samotným smlouvám o cloudových službách a jejich specifikům je přitom věnováno mnohem méně pozornosti, ačkoliv nemalá část veřejně dostupných smluv z této oblasti znatelně limituje odpovědnost poskytovatele a jen minimálně zohledňuje zájmy a práva druhé strany. ...celý článek

Autorské právo a fotografie na internetu

Často se stává, že fotografie nalezené na internetu jsou dále používány nejen pro soukromé účely, ale také např. při prezentacích nebo v propagačních materiálech, aniž by k tomu autor fotografie dal souhlas. Fotografie stejně jako ostatní tvůrčí díla (literární dílo, hudební dílo apod.) je považována za autorské dílo a váže se k němu skupina práv, která náleží jejímu autorovi. ...celý článek

Falešné recenze na internetu

Začátkem letošního roku žalovala americká společnost Amazon přes tisíc osob. Jedná se o případy, kdy na webových stránkách Amazonu byly umístěny nepravdivé (falešné) recenze na produkty, jež Amazon prostřednictvím e-shopu nabízí. Žalovaní dostali zaplaceno od zprostředkovatele služby, která byla pravděpodobně provozována pro výrobce nebo distributory zboží, jež na trhu konkurují poškozenému subjektu. ...celý článek

Nejčtenější články