Příspěvky autora

Mgr. Marek Hübner

Mgr. Marek Hübner

advokátní koncipient, SCHOLZ & MALÝ s.r.o.

Nabývání vlastních akcií ve světle zákona o obchodních korporacích

Problematika upisování a nabývání vlastních akcií akciovou společností s ohledem na její základní principy je bezesporu zajímavým tématem, jehož zákonná úprava se v určitých situacích může jevit nejednoznačně či komplikovaně. Z tohoto důvodu se autoři článku snaží čtenáři osvětlit základní způsoby a specifika nabývání vlastních akcií a zároveň poskytnout odpovědi na otázky, které se v rámci tohoto tématu mohou vyskytnout. Komplexní úpravu této problematiky nalezneme v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též „ZOK“). ...celý článek

Nejčtenější články