Příspěvky autora

Mgr. Pavel Malatinský

Mgr. Pavel Malatinský

advokátní koncipient, SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.

K problematice trojstranné zprostředkovatelské smlouvy u realitních transakcí

Rostoucí ceny na trhu nemovitých věcí, slušná ekonomická progrese a všeobecné zvyšování mzdového či platového ohodnocení jednotlivých povolání. To vše jsou okolnosti a indikátory, které jednak charakterizují a jednak také provázejí období vhodné k investicím, zejména investicím do nemovitých věcí. ...celý článek

K některým otázkám omezení vlastnického práva k nemovité věci při jejím užívání k veřejným účelům

Otázka nuceného omezení vlastnického práva k nemovité věci z důvodu jejího nutného užití pro veřejné účely je poměrně rozsáhlou problematikou, která do jisté míry vzbuzuje trvalé pnutí mezi jednotlivými dotčenými vlastníky na jedné straně a orgány veřejné moci na straně druhé. ...celý článek

Nestrukturovaná data a GDPR compliance

Obchodní společnosti či jiné ekonomicky aktivní subjekty při výkonu své činnosti přichází denně do styku s velkým množstvím dat, vztahujících se k jejich zaměstnancům, obchodním partnerům či zákazníkům. Tato data zpravidla obsahují osobní údaje subjektů údajů a lze je v zásadě rozlišit na data strukturovaná a na data nestrukturovaná. ...celý článek

Nejoblíbenější články