Příspěvky autora

Pavla Vavrečková

Pavla Vavrečková

Právnická fakulta UK v Praze

Je pozitivní diskriminace žen při vstupu na pracovní trh krokem správnou cestou?

Problematika genderové rovnosti žen a mužů na pracovním trhu je již po několik let v České republice velmi diskutovanou záležitostí, a to zejména v důsledku rozvoje důsledného uplatňování lidských práv a snaze přiblížit se vyspělejším zemím západu a sociálním státům severu. ...celý článek

Nejčtenější články