Příspěvky autora

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Weyrova formální teorie práva jako skutečná právní věda?

Normativní teorie práva, koncipovaná významným českým právním teoretikem Františkem Weyrem, usilovala o vytvoření skutečné exaktní teorie práva uplatněním normativní metodologie právního poznání, jejímž jádrem byl Kantův a Schopenhauerův kritický idealismus striktně odlišující poznání normativní od kauzálního. Základem Weyrovy teorie práva byla formálně logická konstrukce právní normy a kritická analýza pojmového aparátu vědy o právu. ...celý článek

Nejoblíbenější články