Správní právo | Mgr. Martin Eliášek | 03.02.2016 Také v kategorii:
Procesní právo

Znalecký posudek předložený účastníkem řízení

Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 2. 7. 2015, sp. zn. 9 As 206/2014, přiznává ve správním řízení znaleckým posudkům předloženým účastníky řízení stejnou váhu, jako mají znalecké posudky, které si nechává vypracovat správní orgán.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Hlavním argumentem soudu byla jednota právního řádu. Pro trestní, občanské i správní řízení před soudem se znalecké posudky předložené účastníkem řízení za znalecké posudky považují již od roku 2011. Byl by nesmysl, aby tomu ve správním řízení bylo jinak; tj. aby ve správním řízení byla tatáž listina považována za obyčejný podklad rozhodnutí, zatímco v navazujícím řízení před soudem by nabyla důkazní síly znaleckého posudku.

Pokud tedy účastník správního (např. přestupkového) řízení předloží vlastní znalecký posudek (mající všechny náležitosti dle § 127a občanského soudního řádu) pak k němu musí správní orgán jako ke znaleckému posudku přistupovat.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

znalecký posudek

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze