Trestní právo | Mgr. Martin Eliášek | 26.02.2019 Také v kategorii:
Správní právo

Pojištění proti pokutám je přitěžující okolností

Nejvyšší správní soud na konci roku 2017 vydal rozsudek sp. zn. 4 As 199/2017, v němž nad rámec potřebného odůvodnění vyjádřil svůj názor, že uzavření smlouvy o pojištění proti pokutám je možno považovat za přitěžující okolnost při ukládání sankce. Tento názor následně akcentovalo nejedno rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v obdobných věcech.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Soud v tomto judikátu do odůvodnění napsal, že v rámci hodnocení osobnosti pachatele správního deliktu je možné přihlédnout k okolnosti (kterou je však třeba postavit najisto), že již před spácháním deliktu uzavřel smlouvu se společností, která poskytuje své služby v rámci tzv. pojištění proti pokutám za dopravní přestupky. Pokud obviněný z deliktu platí této společnosti za takové pojištění, lze usuzovat, že to svědčí o jeho celkově negativním vztahu k dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími provoz na pozemních komunikacích, pohrdá pravidly silničního provozu, nehodlá se jimi řídit a spoléhá na to, že pomocí služeb poskytovaných v rámci příslušného "pojištění" nebude za takové protiprávní jednání nijak postižen. Jednání řidičů, kteří již předem počítají s tím, že pravidla silničního provozu nebudou respektovat a že jim za to nehrozí žádná sankce, je vysoce společensky nebezpečné a znamená ohrožení životů, zdraví a majetku jiných účastníků silničního provozu. Takovou skutečnost lze proto hodnotit jako přitěžující okolnost v rámci hodnocení osoby odpovědné za správní delikt.

Naopak lži a obstrukce se za přitěžující okolnosti nepovažují.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

dopravní kriminalita

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články