Příspěvky autora

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M.

člen Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR, soudní exekutor Exekutorský úřad Frýdek-Místek

Zpeněžování majetkové podstaty soudním exekutorem v rámci insolvenčního řízení, část I.

Autor článku analyzuje specifika dobrovolné dražby v rámci insolvenčního řízení prováděné soudním exekutorem. Snaží se analyzovat specifika takové dražby jak z pohledu teoretického, tak z pohledu praktického. První část je věnována obecným podmínkám poskytování této služby a procesu uzavírání smlouvy o dobrovolné dražbě, včetně nutnosti souhlasů pro její účinnost. ...celý článek

K nákladům soudního exekutora při střetu dědického a exekučního řízení

V případě vzájemného vztahu mezi dědickým řízením a exe­kučním řízením dochází na rozdíl od insolvenčního řízení k různým konstelacím. Zároveň však platí, že stejně jako ve vztahu k insolvenčnímu řízení narážíme v případě nákladů a odměny soudního exekutora na stejná základní témata, jako je povaha nákladů a odměny soudního exekutora a okamžik vzniku nároku soudního exekutora na jejich výplatu. ...celý článek

Nejčtenější články