Nová úhradová regulace zdravotnických prostředků – pozor na termíny

Dne 1. 1. 2019 nabyla účinnosti novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která přinesla zásadní změny v oblasti úhrad zdravotnických prostředků. Jak se na ni připravit?

Mgr. Jiří Kůraadvokát, bnt attorneys-at-law s.r.o.

O nové regulaci úhrad zdravotnických prostředků (ZP) bylo již mnohé napsáno. Cílem tohoto článku je upozornit na povinnosti a termíny, které jsou s přechodem na nový režim úhrad spojeny.

Nový systém úhrad se týká pouze ZP, které jsou předepisovány na poukaz. Změny se tak nedotýkají ZP užívaných v lůžkové péči. Hlavním úkolem výrobce ZP či zplnomocněného zástupce bude ohlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) zařazení ZP do jedné z úhradových skupin, popř. do skupiny zaměnitelných prostředků, pokud byla SÚKL vytvořena. Do úhradové skupiny se budou zařazovat ZP s obdobným (nikoli stejným) účelem použití a s podobnými funkčními vlastnostmi. Ohlašovatel je oprávněn požádat SÚKL o stanovisko ohledně správného zařazení ZP do té které skupiny.

Ohlášení ZP nebude mít podobu správního řízení. Ve správním řízení se budou řešit pouze excesy, např. nesprávné zařazení ZP do úhradové skupiny. S ohledem na náročnost problematiky a širokou škálu ZP bude nový režim úhrad ZP nabíhat do praxe postupně.

Jaké termíny jsou tedy pro ohlašovatele klíčové?

Ohlášení ZP bude prováděno elektronicky prostřednictvím informačního systému, který SÚKL plánuje spustit 1. dubna 2019. Poté bude moci ohlašovatel požádat o přihlašovací údaje. Dosud hrazené ZP bude ohlašovatel moci přeohlásit pouze v období od 1. do 30. června 2019. Pokud tak učiní, nová výše a podmínky úhrady budou aplikovány od 1. prosince 2019. V opačném případě přestane být ZP hrazen z veřejného zdravotního pojištění již od 1. srpna 2019.

Ohlášení dosud nehrazených ZP bude moci ohlašovatel provést rovněž od 1. června 2019. ZP ohlášené již v červnu 2019 budou moci být hrazeny od 1. října 2019. V případě excesu při přeohlášení ZP je SÚKL oprávněn zahájit správní řízení nejpozději do 1. listopadu 2019. Pokud bude řízení zahájeno, daný ZP nebude až do jeho skončení ze systému veřejného zdravotního pojištění hrazen.

S ohledem na shora uvedené termíny a krátkou lhůtu pro přeohlášení již hrazených ZP doporučujeme s dostatečným předstihem zajistit vše potřebné pro bezproblémový přechod na nový systém úhrad ZP.

Webové stránky Národního informačního systému zdravotnických prostředků: www.niszp.cz.

Zdroj: BNT journal

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři