Obchodní právo | Mgr. Martin Eliášek | 29.10.2018 Také v kategorii:
Správní právo

Odpovědnost za dodržení dotačních podmínek

Dotační podmínky může porušit i třetí osoba bez vědomí příjemce dotace, jak zjistili v obci Železná.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 10 Afs 158/2017 potvrdilo vrácení dotace, kterou Státní zemědělský intervenční fond poskytl na projekt "Zlepšení vybavení a služeb pro občany obce Železná a okolní obce", jenž spočíval v přestavbě objektu občanské vybavenosti s obecním úřadem, prodejnou základního zboží denní potřeby, shromažďovacími a klubovými místnostmi. Na základě dohody o poskytnutí dotace obec provedla potřebnou rekonstrukci obecní budovy na multifunkční centrum (společenská místnost, klubovny pro myslivce, baráčníky a seniory, internetová místnost, prodejna potravin aj.) Fond následně při kontrole zjistil, že v objektu je mimo jiné provozována též ekonomická činnost (konkrétně restaurace "Steak Club Železná"), což bylo v rozporu s dohodou o poskytnutí dotace.

Obrana obce spočívala v tom, že ekonomickou činnost provozovala paní H. bez vědomí starosty a v rozporu s nájemní smlouvou, kde bylo stanoveno, že musí postupovat v souladu s dotačními podmínkami. Podle soudů nelze převést závazek z uzavřené dohody o poskytnutí dotace na třetí osobu, se kterou poskytovatel dotace není v žádném právním vztahu, a poté z toho dovozovat, že příjemce dotace není odpovědný za nedodržení podmínek. Vytvářel by se tím totiž prostor pro obcházení těchto podmínek a pro právní nepostižitelnost příjemců.

Podle soudu je totiž odpovědností příjemce dotace, aby zajistil, že podmínky uvedené v nájemní smlouvě budou dodržovány v souladu s podmínkami v dohodě o poskytnutí dotace.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

dotace

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články