Negativní rozhodnutí o dotaci jsou soudně přezkoumatelná

Podle zákona o rozpočtových pravidlech se na rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci nevztahují předpisy o správním řízení a není přípustný jejich soudní přezkum. Některé soudy byly dosud toho názoru, že se toto ustanovení vztahuje i na rozhodnutí o neposkytnutí dotace, což však Nejvyšší správní soud vyvrací rozsudkem č. j. 9 Ads 83/2014-46.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Podle rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu se výluka ze soudního přezkumu vztahuje pouze na taková rozhodnutí, jimiž poskytovatel vyhověl žádosti o poskytnutí dotace. Na rozhodnutí, jimiž poskytovatel dotace žádosti nevyhověl, a pokud jim vyhověl jen částečně, tak v rozsahu nevyhovění, se předpisy o správním řízení vztahují a je zároveň umožněn soudní přezkum takových rozhodnutí. Soud argumentuje především tím, že takové rozhodnutí je s to citelně zasáhnout do právní sféry žadatele o dotaci. Zajímavé také je, že dle soudu k takovému zásahu dochází jak u dotací nárokových, tak i u dotací nenárokových. Soudní přezkum se tedy nevylučuje ani u dotací, kdy poskytovatel má široký prostor pro uvážení komu a zda vůbec dotaci poskytne.

Všichni neúspěšní žadatelé o dotace se tedy mohou obracet na soud. Nicméně v případě nenárokových dotací bude soud prověřovat pouze dodržení pravidel řádného procesu (zejm. rovné zacházení); nemůže sám rozhodnout o právu na dotaci. To však dle soudu neplatí, pokud byla dotace rozhodnutím již přiznána a následně nebyla poskytnuta.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

dotace státní příspěvek

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články