Základní výcvik v mediaci
06.09.2018 - 20.10.2018 Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

Základní výcvik v mediaci

Výcvik je určený budoucím mediátorům, ale také těm, kteří při výkonu svého povolání potřebují umět řešit konfliktní situace – advokátům, soudcům, sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům, pracovníkům veřejné správy, poradenským pracovníkům, komunitním pracovníkům a dalším.

Vzdělávací program je základem přípravy ke zkouškám mediátora. Přihlášky do 20. srpna.

Pořadatelé

Absolventské setkání UP
08.09.2018 - 08.09.2018 Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

Absolventské setkání UP

Srdečně zveme absolventky a absolventy na třetí celouniverzitní absolventské setkání, které se odehraje 8. září v Olomouci. Program připravuje i právnická fakulta. Přijeďte potkat se se svými spolužáky, pedagogy a rozloučit se se stávající budovou fakulty. Čeká ji totiž rozsáhlá přestavba. Těšit se můžete na prohlídky univerzitních budov, hudební vystoupení, grilování, afterparty a mnoho dalšího.

Pořadatelé

Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
12.09.2018 - 12.09.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.30 hod.

Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti

Výklad se soustředí na problematiku kontraktačního procesu z hlediska nového občanského zákoníku. Ten přinesl řadu liberálních pravidel, které mohou strany při uzavírání smluv využít, mohou však znamenat i pasti, do nichž se lze snadno chytit.

Lektoři upozorní na zásadní změny, ukáží, jak se lze pastím vyhnout, ukáží, co je dobré ve smlouvě ujednat, aby si strana vylepšila svoji smluvní pozici.

Pořadatelé

Zákon o střetu zájmů - aktuálně po novelizaci
19.09.2018 - 19.09.2018 Praha, Hotel Occidental (Barceló)****

Zákon o střetu zájmů - aktuálně po novelizaci

Novela zákona o střetu zájmů původně přiostřila povinnost zveřejňovat majetkové poměry veřejných funkcionářů.

V těchto „změnách změn“ už není jednoduché se orientovat. Seznámíme vás s jádrem samotného zákona a zejména s aktuálními nároky, které na veřejné funkcionáře dopadají či po nastoupení do funkce dopadnou.

Pořadatelé

České právo a informační technologie
20.09.2018 - 21.09.2018 Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno

České právo a informační technologie

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádá X. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie.

Studenti se mohou odborného programu zúčastnit bezplatně po předchozí registraci prostřednictvím registračního systému. 

Konference je přístupná všem zájemcům, účastnický poplatek je 1190 Kč - pokrývá účast na odborném programu, občerstvení a večeři. Přihlašování: od 1. 6. 2018 do 13. 9. 2018 včetně.

Pořadatelé

Aktuální problémy exekučního řízení
20.09.2018 - 20.09.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 14.30 hod.

Aktuální problémy exekučního řízení

Přednáška bude zaměřena zejména na aktuální problémy praxe spojené s aplikací četných novel exekučního řádu i občanského soudního řádu. Diskutovány budou i změny exekučního řízení v souvislosti s novou úpravou soukromého práva a změnami v insolvenčním řízení.

Podrobně budou probrány nejenom dopady změn do exekučního řízení, ale i časová působnost jednotlivých novel exekučního práva.

Pořadatelé

Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
26.09.2018 - 26.09.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.30 hod.

Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla

Výklad se soustředí na představení zástavního práva jako hlavního prostředku zajištění věřitelovy pohledávky. Zdůrazněny jsou změny, které jsou podstatné z hlediska nového zákoníku, včetně upozornění, jaké mají dopady do praxe a jak ovlivňují použitelnost dosavadních závěrů judikatury. Upozorňuje se též na aktuální judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Pořadatelé