Příspěvky autora

redakce

redakce

Aktuality | redakce | 11.03.2020

Změna termínu kongresu Právní prostor 2020

Jistě jste v poslední době na portálu pravniprostor.cz zaznamenali informace o kongresu Právní prostor 2020 – vyšlo již několik rozhovorů s přednášejícími, objevovaly se bannery a další materiály. Zároveň jste však určitě zaregistrovali také současnou situaci ohledně šíření koronaviru (COVID-19), o jejíž souvislostech jsme rovněž přinesli několik článků. ...celý článek

Aktuality | redakce | 03.12.2019

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Na likvidaci požárů a zásahy při jiných mimořádných událostech (povodně, dopravní nehody, úniky nebezpečných látek, ekologické havárie apod.) vyjíždí v České republice buď Hasičský záchranný sbor České republiky (profesionální hasiči) anebo Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (a také Jednotky sboru dobrovolných hasičů podniků). ...celý článek

Aktuality | redakce | 26.11.2019

Změna hřbitovních řádů od roku 2020

Provozovatelé pohřebišť v České republice by měli být seznámeni s jejich základními administrativními povinnostmi v oblasti vnitřní normotvorby, mezi které řadí zákon velmi důležitý nástroj: provozní řád. Zákon o pohřebnictví je bez kvalitních vnitřních řádů provozovatelů neúplný, nehotový a v praxi těžko aplikovatelný. ...celý článek

Aktuality | redakce | 25.10.2019

Summit Koncepce BIM 2019

Koncepce digitalizace ekonomiky a společnosti má za cíl zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost a prosperitu. Digitalizace českého stavebnictví, založená na implementaci Koncepce BIM je cestou, jak dosáhnout očekávané efektivity jednak celého stavebnictví, ale i procesu zadávání veřejných zakázek a následné provozování staveb a objektů. Transformace celého odvětví na Stavebnictví 4.0 je nezbytnou podmínkou pro úspěšné fungování celého odvětví v česku, EU i v celé Evropě. ...celý článek

Nejoblíbenější články