Zajištění a utvrzení dluhu
23.10.2017 - 23.10.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9. 00 – 16. 30 hod.

Zajištění a utvrzení dluhu

Cílem semináře je probrat novou úpravu vybraných (kvazi)zajišťovacích a utvrzovacích nástrojů, závazkového i věcněprávního charakteru, a provést účastníky jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva, první zkušenosti s rozhodovací praxí i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení. Stranou pozornosti nezůstanou významná soudní rozhodnutí z poslední doby, ať již se pojí k novému právu, nebo ještě k úpravě dřívější, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva.

Pořadatelé

Celostátní konference Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech
01.11.2017 - 01.11.2017 Praha - Hotel Occidental (Barceló), 9.00 - 16.00 hod.

Celostátní konference Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech

Ve středu, 1. 11. 2017, se bude v Praze konat celostátní konference s názvem Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech pod taktovkou společnosti Seminaria. Mezi účastníky konference mimo jiné vystoupí zástupkyně z Ministerstva pro místní rozvoj, Markéta Adámková, vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí.

Pořadatelé

Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy - II. termín
01.11.2017 - 01.11.2017 Brno, 9.00 - 16.00 hod.

Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy - II. termín
Nové budovy úřadů podle zákona musejí plnit standardy téměř nulové spotřeby energie. Jak tento požadavek promítnout do zadání veřejné zakázky tak, aby výsledkem byla kvalitně postavená budova, která bude dlouhodobě vyhovovat nárokům zadavatele?
 

Přijďte na seminář, který pořádá Frank Bold společně s Českou radou pro šetrné budovy a kde se naučíte, jak z

Pořadatelé

Konference: Dvacet let Úmluvy o lidských právech a biomedicíně
02.11.2017 - 02.11.2017 Hlavní budova Akademie Věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 205, 9.00 - 18.00 hod.

Konference: Dvacet let Úmluvy o lidských právech a biomedicíně

Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i., Centrum zdravotnického práva Lékařské fakulty a katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Centrum zdravotnického práva a katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy vás společně zvou na konferenci na téma „Dvacet let Úmluvy o lidských právech a biomedicíně“.

Prosíme zájemce o účast, aby se přihlásili na adrese: ilaw@ilaw.cas.cz

Pořadatelé

Odborové organizace – co všechno musí personalista vědět o každodenním soužití se zástupcem zaměstnanců
03.11.2017 - 03.11.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Odborové organizace – co všechno musí personalista vědět o každodenním soužití se zástupcem zaměstnanců

I zkušení personalisté ze společností, kde odbory působí již dlouho, si přitom nejsou vždy jistí, jaké jsou práva a povinnosti odborové organizace a jak správně postupovat při kolektivním vyjednávání. V rámci školení se proto zaměříme na nejčastější nejasnosti, problémy a otázky, které vyvstávají při „soužití“ zaměstnavatele a odborové organizace, a to praktickou formou s řadou příkladů a za použití výstupů z judikatury. Samozřejmě se dostane také na aktuální dotazy účastníků.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl
07.11.2017 - 07.11.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 16.30 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl

V rámci školení určeného výlučně absolventům prvního dílu Pracovního práva pěkně popořádku se zkušení lektoři Nataša Randlová a Michal Peškar zaměří na složitější témata, jichž se personalisté často obávají. Vysvětlí principy odpovědnosti zaměstnanců i zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a rozeberou mezi personalisty ne příliš oblíbenou problematiku přechodu práv a povinností. Praktické zkušenosti přednášejících spolu s dostatečným prostorem pro dotazy i diskuzi k tématu zaručují formát školení, ze kterého si odnesete cenné znalosti.

Pořadatelé

Odborná konference Právo ve veřejné správě 2017
07.11.2017 - 07.11.2017 Hotel BOBYCENTRUM, Brno, 8.30 - 16.00 hod

Odborná konference Právo ve veřejné správě 2017

VI. ročník konference i letos navazuje na již tradiční odborný kongres Právní prostor, který letos navštívilo téměř 200 účastníků. Jednodenní konferencí zaměřenou na aktuální témata z oblasti práva ve veřejné správě provází Mgr. et Mgr. Michal Vávra a její program bude rozdělen do 5 tematických bloků (Problematika GDPR. Trestní odpovědnost zastupitelů - externí posudky, Registr smluv, Zadání veřejných zakázek na kvalitu, Aplikační problémy v závazkovém právu).

Členové ČAK a zaměstnanci státní správy a samosprávy se na konferenci mohou registrovat za zvýhodněnou cenu.

Pořadatelé

Neplatnost a zdánlivost (fikce nepřijetí) usnesení valné hromady
08.11.2017 - 08.11.2017 Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, 9.00-13.00 hod

Neplatnost a zdánlivost (fikce nepřijetí) usnesení valné hromady

Zákon o obchodních korporacích přinesl kromě jiného i změny v úpravě neplatnosti a zdánlivosti (fikce nepřijetí) usnesení valné hromady v kapitálových společnostech.

Výklad bude zaměřen nejen na právní úpravu, ale i dostupnou judikaturu Nejvyššího soudu a vrchních soudů, včetně zhodnocení, jaká judikatura k dané problematice přijatá za účinnosti obchodního zákoníku je použitelná i za nové právní úpravy.

Pořadatelé

GDPR aneb Osobní údaje v novém II. – data audit a vyhodnocování rizik v personálních vztazích
08.11.2017 - 08.11.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

GDPR aneb Osobní údaje v novém II. – data audit a vyhodnocování rizik v personálních vztazích

V polovině roku 2018 vstoupí do účinnosti nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které sjednotí pravidla této ochrany v rámci celé Unie a přinese s sebou celou řadu změn. Cílem našeho semináře proto bude seznámit se s tím, jak by měl vypadat „data audit“, a to se zaměřením na oblast zpracování osobních údajů v personálních vztazích. Dozvíte se také, jakým způsobem vyhodnocovat rizika při zpracování osobních údajů – a jak na tomto základě upravit přístup ke zpracovávaným osobním údajům, a to nejen ve vztahu k informacím / souhlasům o zpracování osobních údajů, ale také z pohledu nastavení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

Pořadatelé

Agentury práce okem inspektora a advokáta – a co si o tom myslí praxe?
14.11.2017 - 14.11.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 14.00 hod.

Agentury práce okem inspektora a advokáta – a co si o tom myslí praxe?

Nakolik je agenturní zaměstnávání pružným prostředkem k doplnění zaměstnanců, natolik je jeho současná právní úprava strohá, nedostatečná a potřebám praxe zcela nevyhovující. Školení Vám nabídne originální pohled na problematiku agenturního zaměstnávání – paralelně z perspektivy advokátky Nataši Randlové a inspektora práce Aleše Kalvody. Co například spadá a nespadá do srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturních zaměstnanců z pohledu advokáta? A vidí to inspektor práce stejně? Dozvíte se, jak činnost inspektorátů aktuálně ovlivňuje zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, konkrétně nové skutkové podstaty přestupků – například zastřené zprostředkování nebo narušení soukromí zaměstnance.

Pořadatelé

Seminář Novela insolvenčního zákona v Praze
14.11.2017 - 14.11.2017 Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, 190 00, 9.00 - 16.00

Seminář Novela insolvenčního zákona v Praze

I na podzim se v Praze uskuteční seminář k aktuální Novele insolvenčního zákona, která vešla v platnost 1. července letošního roku. Jako mluvčí na semináři vystoupí JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva České advokátní komory, předseda odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců, a Mgr. David Jakub Hošek, zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR.

Celodenní seminář se uskuteční 14. listopadu v Praze. Přihlaste se již nyní a získejte akreditaci za zvýhodněnou akční cenu.

Pořadatelé

Právo v každodenní praxi office managerů a administrativních zaměstnanců
21.11.2017 - 21.11.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Právo v každodenní praxi office managerů a administrativních zaměstnanců

Administrativní pracovníci, office manažeři, asistentky či asistenti vedení, tajemníci a mnoho dalších osob, které tvoří stabilní jádro společnosti a podporují její každodenní chod, při výkonu své práce často naráží na situace, které jsou různým způsobem regulované celou řadou právních předpisů, které se navíc poměrně často mění. Naše školení pomůže právě těmto pracovníkům, aby se dokonale zorientovali v organizaci společnosti a současně v povinnostech, které vyplývají z jejich pracovního zaměření.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)
22.11.2017 - 22.11.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 14.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)

Pracovní právo pěkně popořádku – WORKSHOP představuje čistě prakticky laděnou nadstavbu k 1. a 2. dílu tohoto školení – proto je určen výlučně pro absolventy obou předchozích seminářů. Advokátka Nataša Randlová s Vámi v průběhu téměř pětihodinového nadstavbového „školení naruby“ prakticky procvičí vědomosti nabyté v rámci předchozích seminářů.

Pořadatelé

Seminář s JUDr. Jolanou Maršíkovou v Praze
22.11.2017 - 22.11.2017 Hotel Troja, Trojská 1/2232, Praha 8 - Libeň, 182 00, 9.00 - 13.00 hod.

Seminář s JUDr. Jolanou Maršíkovou v Praze

Další připravovaný seminář v Praze proběhne s JUDr. Jolanou Maršíkovou, místopředsedkyní Krajského soudu v Hradci Králové. Seminář bude zaměřen na téma přezkumu pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením po novele Insolvenčního zákona. JUDr. Jolana Maršíková se na semináři zaměří nejen na teoretickou stránku problematiky, ale i na praktické postupy insolvenčních správců.

Seminář proběhne v Praze 22. listopadu. Přihlaste se již nyní a využijte možnosti zúčastnit se semináře za zvýhodněnou akční cenu.

Pořadatelé

Kurz právního překladu z/do angličtiny
23.11.2017 - 18.01.2018 Belisha Beacon Španělská 10, Praha 2 – Vinohrady, každý čtvrtek 17.15 – 20.30 či distanční formou v libovolnou dobu

Kurz právního překladu z/do angličtiny

Náplní intenzivního šestitýdenního kurzu je vybraná problematika českého a anglosaského právního systému a jejich terminologie, kterou se díky řadě praktických cvičení naučíte používat v příslušném kontextu. Kurz je veden odborníky z oblasti práva a překladatelství. 

Pořadatelé

OUTSOURCING – švarcsystém, skryté agenturní zaměstnávání aneb Jak na servisní smlouvy
23.11.2017 - 23.11.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.30 hod.

OUTSOURCING – švarcsystém, skryté agenturní zaměstnávání aneb Jak na servisní smlouvy

Obchodněprávní spolupráce, která funguje naprosto standardně, v praxi naráží na pracovněprávní limity. V tomto školení se proto zaměříme na podmínky, za kterých je možné určitou činnost přenechat jinému podnikateli nebo „vysílat“ své zaměstnance či subdodavatele do jiných firem tak, aby nešlo o tzv. zakázaný švarcsystém, skryté agenturní zaměstnávání nebo jiné formy nelegálního zaměstnávání. Seznámíme Vás s praktickými doporučeními a návody, jak se nedopustit porušení zákona a jak v provozu spolupráci vůbec realizovat.

Pořadatelé

Seminář Novela insolvenčního zákona v Brně
28.11.2017 - 28.11.2017 Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno, 602 00, 9.00 - 16.00 hod.

Seminář Novela insolvenčního zákona v Brně

I na podzim se v Brně uskuteční seminář k aktuální Novele insolvenčního zákona, která vešla v platnost 1. července letošního roku. Jako mluvčí na semináři vystoupí JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva České advokátní komory, předseda odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců, a Mgr. David Jakub Hošek, zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR.

Celodenní seminář se uskuteční 28. listopadu v Brně. Přihlaste se již nyní a získejte akreditaci za zvýhodněnou akční cenu.

Pořadatelé

Trestní odpovědnost právnických osob – prakticky a na příkladech
04.12.2017 - 04.12.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.30 hod.

Trestní odpovědnost právnických osob – prakticky a na příkladech

Na semináři se dozvíte, jakých konkrétních trestných činů se vaše společnost může dopustit a přidáme i příklady z praxe. Nejúčinnějším prostředkem, jak se konfliktu se zákonem vyhnout, je prevence. Právnické osoby by měly přijmout taková opatření, která budou pro zamezení či odvrácení následků spáchaného trestného činu nebo přestupku nezbytná. Mezi taková opatření patří například interní systémy kontroly činnosti zaměstnanců či etické kodexy. Na semináři se proto naučíte, jakým způsobem připravit a zavést do praxe pravidla, která vaší společnosti umožní, aby se případné odpovědnosti za spáchaný trestný čin zprostila.

Pořadatelé

Pracovní doba názorně a prakticky – s následným workshopem
05.12.2017 - 05.12.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 15.00 hod.

Pracovní doba názorně a prakticky – s následným workshopem

Rozvržení pracovní doby často bývá tvrdým oříškem. Jednosměnné rozvržení pracovní doby od pondělí do pátku sice většinou nepřináší větší obtíže, ale co dělat, když je nutné zavést vícesměnný provoz, konto pracovní doby nebo pružnou pracovní dobu? Jaký je rozdíl mezi kratší a zkrácenou pracovní dobou? Jak je to s nepřetržitými odpočinky a přestávkami? Na co všechno je třeba myslet, když zaměstnanci pracují přesčas nebo drží pracovní pohotovost? A jak evidovat pracovní dobu – stačí pouze výpis z docházkového systému?

Ve své první části vás naše školení provede příslušnými ustanoveními zákoníku práce, a to pomocí grafů, tabulek a schémat. Druhá část školení poté bude vedena formou workshopu, kdy si sami zkusíte řešit situace z praxe.

Pořadatelé

Dawn raid – Co dělat, když do firmy přijde neohlášená kontrola z ÚOHS
06.12.2017 - 06.12.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.30 hod.

Dawn raid – Co dělat, když do firmy přijde neohlášená kontrola z ÚOHS

Jednou z pravomocí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je provádění tzv. místního šetření. Anglicky je takovéto šetření označováno jako „dawn raid“, neboli „přepadení za úsvitu“ a tento pojem skvěle vyjadřuje podstatu šetření – nečekaná návštěva úředníků ve Vaší firmě vybavených řadou pravomocí, které jim umožní získat si detailní přehled o zásadních otázkách fungování vaší společnosti, včetně obchodního tajemství. Je proto třeba, abyste věděli, jak se zachovat v případě, kdy se na recepci dostaví pracovníci z ÚOHS s požadavkem na provedení dawn raidu.

Pořadatelé

Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy - III. termín
07.12.2017 - 07.12.2017 Praha, 9.00 - 16.00 hod.

Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy - III. termín
Nové budovy úřadů podle zákona musejí plnit standardy téměř nulové spotřeby energie. Jak tento požadavek promítnout do zadání veřejné zakázky tak, aby výsledkem byla kvalitně postavená budova, která bude dlouhodobě vyhovovat nárokům zadavatele?
 

Přijďte na seminář, který pořádá Frank Bold společně s Českou radou pro šetrné budovy a kde se naučíte, jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy či jiná energeticky účinná řešení. Účast na semináři je bezplatná.

Pořadatelé

Seminář s JUDr. Jaroslavou Mištovou a Mgr. Jáchymem Oswaldem
07.12.2017 - 07.12.2017 Clarion Congress Hotel, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem, 400 01, 9.00 - 16.00

Seminář s JUDr. Jaroslavou Mištovou a Mgr. Jáchymem Oswaldem

V Ústí nad Labem se uskuteční seminář s místopředsedkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem, JUDr. Jaroslavou Mištovou, a se soudcem Krajského soudu v Ústí nad Labem, Mgr. Jáchymem Oswaldem. Oba na semináři promluví na téma rozhodovací činnosti jejich Krajského soudu po novele Insolvenčního zákona. Rovněž se budou věnovat dotazům a podnětům od účastníků semináře.

Celodenní seminář se bude konat 7. prosince v Ústí nad Labem. Přihlaste se již nyní a získejte možnost zúčastnit se semináře za zvýhodněnou akční cenu.

Pořadatelé

Daňové novinky pro personalisty a mzdové účetní od 1. 1. 2018
11.12.2017 - 11.12.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Daňové novinky pro personalisty a mzdové účetní od 1. 1. 2018

S koncem roku pravidelně přichází řada změn právních předpisů, které nabývají účinnosti 1. ledna nového roku. Nejinak je tomu i v případě právních předpisů z oblasti daní – každoročně se tak u zaměstnavatele musejí s novinkami v této oblasti seznamovat nejen mzdové účetní, ale i personalisté, jichž se změny také dotýkají. Cílem semináře je upozornit na změny, s jejichž aplikací se setkají zaměstnavatelé již při ročním zúčtování za rok 2017, jakož i připravované změny pro rok 2018. Problematiku daní pro Vás shrne Ditta Hlaváčková, daňová poradkyně a partner společnosti PROXY a.s..

Pořadatelé

GDPR aneb Osobní údaje v novém II. – data audit a vyhodnocování rizik v personálních vztazích
12.12.2017 - 12.12.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

GDPR aneb Osobní údaje v novém II. – data audit a vyhodnocování rizik v personálních vztazích

V polovině roku 2018 vstoupí do účinnosti nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které sjednotí pravidla této ochrany v rámci celé Unie a přinese s sebou celou řadu změn. Cílem našeho semináře proto bude seznámit se s tím, jak by měl vypadat „data audit“, a to se zaměřením na oblast zpracování osobních údajů v personálních vztazích. Dozvíte se také, jakým způsobem vyhodnocovat rizika při zpracování osobních údajů – a jak na tomto základě upravit přístup ke zpracovávaným osobním údajům, a to nejen ve vztahu k informacím / souhlasům o zpracování osobních údajů, ale také z pohledu nastavení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

Pořadatelé