Novela zákona o ochranných známkách

Dne 13. 12. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 286/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Tato rozsáhlá novela zákona o ochranných známkách čítající na půl druhé stovky změnových bodů je především projevem transpozice evropské směrnice 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, do českého právního řádu. Deklarovaným cílem směrnice přitom je vytvořit účinnější, rychlejší a jednodušší systém ochranných známek, který povede k podpoře dobře fungujícího vnitřního trhu a účinnější ochrany ochranných známek a k omezení nekonzistentnosti systémů ochrany na úrovni členských států.

Novela zákona pak má v intencích této směrnice stávající systém ochranných známek revidovat a vytvořit podmínky pro zvýšení jeho kvality a zefektivnění. Dle důvodové zprávy jde o sladění systému ochranných známek v České republice se systémem ochranné známky EU, jakož i o sblížení s dalšími národními systémy ochranných známek, vše za účelem omezení bezdůvodných rozdílů v právní úpravě a posílení právní jistoty vlastníků ochranných známek a jiných dotčených subjektů v rámci vnitřního trhu.

Zákonem se současně, vedle novely zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a zákona o správních poplatcích, také zrušuje vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách. Své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2019, s výjimkou novely zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, jež své účinnosti nabyla dnem 28. 12. 2018.

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články