ochranná známka

Užívání veřejně dostupných databází ke komerčním účelům

Užívání veřejně dostupných databází ke komerčním účelům

Databáze se běžně využívají na denní bázi jak v soukromém, tak i v profesním životě. Jak je to však s právem užívat veřejně dostupné databáze? Smí uživatelé využívat jejich obsah bez souhlasu pořizovatelů[3]? A kdy lze tyto databáze využívat za účelem dosažení zisku? Tyto otázky zodpovídáme v článku níže.

Jan Smítal
Novela autorského zákona: Co se mění pro autory, vydavatele a uživatele?
Licenční smlouva

Novela autorského zákona: Co se mění pro autory, vydavatele a uživatele?

S účinností od 5. ledna 2023 došlo k novelizaci zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“). Tato novela autorského zákona přináší zejména zlepšení postavení vydavatelů tiskových publikací, zavádí doplňkové online služby vysílatele a přináší úpravu licencí.

Rozsah ochrany černobílých ochranných známek
Ochranná známka

Rozsah ochrany černobílých ochranných známek

Ačkoliv společná praxe členských států EU týkající se rozsahu ochrany černobílých známek je zavedena již od roku 2014, stále se při registraci obrazových ochranných známek setkáváme s přístupem, že registrace černobílého provedení obrazové ochranné známky je pro klienta výhodnější, jelikož přináší vyšší rozsah ochrany než registrace konkrétní barevné varianty.

Vítek Švejda
Tak dlouho se chodí se džbánem pro gin ...aneb Marks & Spencer vyhrál spor s Aldi
Kvóty na vybrané tuzemské potraviny v obchodech nebudou

Tak dlouho se chodí se džbánem pro gin ...aneb Marks & Spencer vyhrál spor s Aldi

Marks & Spencer („M&S“) uvedl v roce 2020 před Vánoci na trh sváteční řadu ginu, která byla prodávána v lahvi se třpytivými zlatými vločkami, zimním motivem a integrovaným světlem. M&S si současně obal lahve chránil několika průmyslovými vzory zapsanými ve Spojeném království. O rok později začal řetězec Aldi („Aldi“) prodávat gin, který nazval „The infusionist“.

Kolektiv autorů