ochranná známka

Úřad se musí znovu zabývat sporem o ochrannou známku Czech Point

Úřad se musí znovu zabývat sporem o ochrannou známku Czech Point

Brno 25. ledna (ČTK) - Vedení Úřadu průmyslového vlastnictví se musí znovu zabývat ochrannou známkou CZECH POINT, kterou úřad v roce 2013 prohlásil za neplatnou. Podle úřadu si ji firma CZECH POINT 101 v roce 2006 zaregistrovala spekulativně, a to v souvislosti s tehdy připravovaným projektem kontaktních center veřejné správy.

ČTK
Konec přechodného období Brexitu a vliv na ochranné známky a průmyslové vzory Evropské Unie

Konec přechodného období Brexitu a vliv na ochranné známky a průmyslové vzory Evropské Unie

Ačkoli Spojené království opustilo Evropskou unii již na konci ledna 2020, nyní platí přechodné období, které končí 31. prosince 2020. To znamená, že Spojené království se i nadále řídí předpisy EU. Nedochází tedy k žádným změnám v podávání nebo rozsahu ochrany ochranných známek EU a průmyslových vzorů Společenství.

Kolektiv autorů
Patentovatelnost dědičných genetických modifikací člověka ve světle vědeckého pokroku

Patentovatelnost dědičných genetických modifikací člověka ve světle vědeckého pokroku

Jedním z dosud nejrevolučnějších objevů 21. století se stal nástroj pro genetické úpravy CRISPR-Cas9. Metoda založená na přírodním imunitním systému bakterií [1] umožňuje, oproti dosavadním způsobům, provádět klasické operace genového inženýrství (odstraňování škodlivých a vkládání prospěšných sekvencí) s větší mírou přesnosti a spolehlivosti, navíc s výrazně nižší finanční a časovou náročností.

Vítek Švejda
Jak bezpečně vyzkoušet novou technologii? S využitím opční smlouvy

Jak bezpečně vyzkoušet novou technologii? S využitím opční smlouvy

Řadě vědeckých průzkumů předchází prvotní výzkum, jehož cílem je získané výsledky využít v praxi. Zejména pokud je výzkum zadán či financován soukromou sférou, je nutné kvalitně právně zajistit hladký přechod výzkumných výsledků do praxe. V jednotlivých fázích tohoto procesu řeší právní dokumenty otázky týkající se podoby spolupráce obou stran, smlouvy o nehmotné dílo, případně smlouvy o společném výzkumu a následně i smlouvy zajišťující uvedení výsledků výzkumu do praxe.

Lucie Smolka
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu