Příspěvky autora

Mgr. Bc. Martin Koloušek

Universita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Česká republika

Několik poznámek k interpretaci práva, její úloze a možnostem jejího zneužití

Thematem příspěvku je interpretace práva, jeho cílem je upozornit na problémy jejího zneužití. Za tímto účelem je nejprve vymezen pojem interpretace práva a pomocí určitých distinkcí jsou dále vymezeny její další atributy. Je tak rozebrán předmět interpretace práva, její úkol, její methody, její subjekty a její závaznost. Na takto vymezeném základě příspěvek ukazuje problém zneužívání interpretace práva, který odporuje principům demokratického právního státu. ...celý článek

Nejoblíbenější články