Příspěvky autora

JUDr. Lukáš Bohuslav Ph.D.

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

tajemník katedry trestního práva PF UK v Praze a jednatel společnosti Center for Regulatory Compl

Aktuální otázky trestní odpovědnosti právnických osob - I.

Dnešní příspěvek bude rozdělen do dvou částí. V první části si přiblížíme důležité instituty, které obsahuje zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, v druhé části si na nich ukážeme aktuální problémy, které nacházíme v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob, s nimiž má praxe určité problémy. ...celý článek

Komentář: K novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Koncepce kriminalizace jednání právnických osob zřejmě dozná značných změn. V případě, že bude schválena novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, budou právnické osoby odpovídat za všechny trestné činy s výslovným uvedením těch trestných činů, za které odpovídat nebudou. ...celý článek

Komentář: První trest zrušení právnické osoby za trestnou činnost

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. poskytl komentář k aktuálnímu tématu, kdy Krajský soud v Praze potvrdil rozsudek Okresního soudu v Benešově, který vůbec poprvé uložil trest zrušení právnické osoby kvůli její trestné činnosti. Zrušená právnická osoba nepodávala daňová přiznání a neodváděla DPH, stát tak připravila o necelý milion korun. ...celý článek

Nejoblíbenější články