Komentář: K novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Koncepce kriminalizace jednání právnických osob zřejmě dozná značných změn. V případě, že bude schválena novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, budou právnické osoby odpovídat za všechny trestné činy s výslovným uvedením těch trestných činů, za které odpovídat nebudou.

Evidence skutečných majitelů
Foto: Shutterstock

V současné době právnické osoby odpovídají za 83 trestných činů, přičemž od 1. 8. 2014 jsou právnické osoby na základě zákona č. 141/2014 Sb. nově trestně odpovědny za trestný čin znásilnění (§ 185 TZ), účasti na pornografickém představení (§ 193a TZ), navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b TZ) a lichvy (§ 217 TZ).

Připravovaná novela by měla napravit současný stav, kdy právnické osoby nejsou trestně odpovědné za jednání, kterých se mohou v závislosti na předmětu své činnosti typicky dopouštět. Může se jednat o trestné činy v oblasti dopravy, trestné činy proti životu a zdraví atp. Pokud novela zdárně projde legislativním procesem, očekávám jednoznačný nárůst trestního stíhání právnických osob. Zároveň to však bude dalším signálem pro právnické osoby, aby se chovaly preventivně a trestné činnosti předcházely. Napomoci by jim k tomu měly tzv. Compliance programy, které právnickým osobám umožňují nastavení řízení procesů, úpravu vnitřních předpisů a nastavení dalších mechanismů, aby mohly účinně trestní odpovědnosti právnických osob předcházet. Důležitým faktorem je samozřejmě správná aplikace zákona ze strany orgánů činných v trestním řízení. Podle dosavadních statistik se však zdá, že orgány činné v trestním řízení si zákon přisvojily a umějí ho aplikovat. 

Autor příspěvku je odborný asistent a tajemník katedry trestního práva PF UK v Praze a jednatel společnosti Center for Regulatory Compliance Programs, s.r.o.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články