Příspěvky autora

Deloitte

Deloitte

Aktuality | Deloitte | 22.06.2017

Titul Zákon roku 2016 získalo zveřejňování otevřených dat, druhé místo patří EET

Praha, 21. června 2017 – V anketě Zákon roku 2016 zvítězilo bohatství otevřených dat. V rámci hlasování o tom rozhodla více jak čtvrtina (26,4 %) podnikatelů, firem a odborné veřejnosti. Fenomén potřeby práce s daty tak předstihl kontroverzní zákon o elektronické evidenci tržeb (20,3 %), na třetím místě skončil nový zákon o zadávání veřejných zakázek (16,4 %). Anketa, kterou pořádá advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal ve spolupráci s partnery, hodnotí nejlepší legislativní počin loňského roku ovlivňující české podnikání. ...celý článek

Aktuality | Deloitte | 19.01.2017

Náklady zaměstnavatele na práci v ČR patří k nejvyšším v Evropě

Praha, 18. ledna 2017 – Čistý příjem zaměstnanců s vyššími příjmy je v České republice při srovnání s ostatními evropskými zeměmi relativně vysoký, a to díky jednotné sazbě daně z příjmů. Náklady zaměstnavatele ale současně platí k nejvyšším ve střední Evropě – vyšší jsou jen ve Francii, Švédsku, Itálii, Belgii a Rakousku. Naopak nejnižší jsou v Dánsku a na Maltě. Překvapivě dobře si ČR vede v poměru čistého příjmu k celkovým nákladům, kde je na pátém místě před Švýcarskem, Maltou, Polskem a Lucemburskem. To jsou závěry Evropského platového průzkumu, v němž společnost Deloitte porovnávala celkové mzdové náklady zaměstnavatele a čistý příjem pracujících v 19 evropských státech včetně ČR. ...celý článek

Aktuality | Deloitte | 21.06.2016

Studie Deloitte Legal: Trh právních služeb se mění. Klienti chtějí kromě práva komplexní servis

Praha, 21. června 2016 - V důsledku složitého regulatorního prostředí, narůstajících rizik v mnoha oblastech i přetrvávajícím tlakům na snižování nákladů dochází v oblasti podnikových právních služeb k významným změnám. Poptávka po právních službách sice celkově stoupá, firmy ale žádají nový typ poradenství, který jim kromě právního servisu nabídne širokou škálu dalších služeb. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu „Budoucí trendy v právních službách“, který pro společnost Deloitte zpracovala agentura RSG Consulting. ...celý článek

Aktuality | Deloitte | 17.03.2016

Podnikatelé již posedmé rozhodnou o nejlepším zákonu roku

Podnikatelé, firmy i odborná veřejnost opět po roce diskutuje o kvalitě legislativy a jejím dopadu na český byznys – posedmé v rámci ankety Zákon roku. Do ankety, které se pravidelně účastní stovky zástupců firem z českého byznysu, jsou nominovány právní předpisy přijaté v uplynulém kalendářním roce s významným dopadem na podnikatelské prostředí. Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a odbornou veřejností o kvalitě právních předpisů. Sedmý ročník prestižní ankety realizuje advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal ve spolupráci s partnery. ...celý článek

Aktuality | Deloitte | 13.04.2015

Průzkum: 90 % respondentů souhlasí se zrušením povinnosti rušit veřejnou zakázku při obdržení jedné nabídky

Praha, 13. dubna 2014 – 9 z 10 oslovených zadavatelů a dodavatelů veřejných zakázek souhlasí se zrušením povinnosti rušit veřejnou zakázku při obdržení jedné nabídky. Vyplývá to z ankety mezi veřejnými, sektorovými a dotovanými zadavateli a mezi dodavateli veřejných zakázek, kterou zrealizovala advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal. Průzkum proběhl přesně měsíc poté, co dne 6. března 2015 nabyla účinnosti tzv. technická novela zákona o veřejných zakázkách. ...celý článek

Aktuality | Deloitte | 18.12.2014

Komentář Deloitte: Vláda usnadní zaškolování cizinců ze třetích zemí

Vláda České republiky schválila na konci listopadu (dne 24. 11. 2014) usnesení, kterým je reflektována potřeba zaměstnavatelů zjednodušit vstup a pobyt svých zahraničních zaměstnanců z třetích zemí na území ČR za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace (tzv. zácvik). Usnesení rozvíjí ustanovení zákona o pobytu cizinců tím, že definuje podmínky, za nichž mohou být tito zahraniční zaměstnanci vysláni do české společnosti k zaškolení v rámci stáže. Délka stáže může dosáhnout až 6 měsíců. ...celý článek

Finanční právo | Deloitte | 10.12.2014

Podle 71 % firem panuje v ČR vysoká daňová nejistota

Vnímání daňové nejistoty mezi firmami a podnikateli v ČR je stále velmi silné. Zatímco mezi respondenty v zemích EMEA meziročně poklesl podíl těch, kteří se domnívají, že je u nich vysoká daňová nejistota (pokles z 60 % na 54,2 %), v ČR je situace podobná jako loni – vysokou daňová nejistotu vnímá 71 % firem (loni to bylo 70,5 % firem). Stejně jako v minulých letech firmám a podnikatelům při podnikání v ČR vadí nejvíce časté změny v legislativě, nejednoznačnost, nedostatky a náhlé zvraty stanovisek daňové správy. ...celý článek

Rekodifikace | Deloitte | 06.10.2014

Rekodifikace soukromého práva přinesla komplikaci téměř dvěma třetinám podnikatelů

Rekodifikace soukromého práva, s níž od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, přinesla komplikaci téměř dvěma třetinám (61 %) podnikatelů. Na druhé straně představuje pro více než třetinu (37 %) respondentů ulehčení v podnikatelské činnosti. Vyplývá to z průzkumu advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal, který na konci září 2014 zrealizovala mezi podnikateli na Moravě. ...celý článek

Aktuality | Deloitte | 28.08.2014

Komentář: Ke včerejšímu schválení novely zákona o trestní odpovědnosti právních osob

S cílem rozšířit stíhatelnost právnických osob pro další trestné činy přichází vládní návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim („TOPOZ“) s novou koncepcí výčtu trestných činů, kterých se právnické osoby mohou dopustit. ...celý článek

Nejoblíbenější články