Spotřebitelské insolvenční právo a jeho změny v poslední novele insolvenčního zákona
29.05.2017 - 29.05.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9. 00 – 16.00 hod.

Spotřebitelské insolvenční právo a jeho změny v poslední novele insolvenčního zákona

Počátkem března vyšla ve Sbírce zákonů (pod číslem 64/2017 Sb.) poměrně významná novela insolvenčního zákona. Lektor tyto změny samozřejmě zohlední ve výkladu.

Program přednášky (tematické okruhy):

  • Spotřebitelské právo v občanském zákoníku.
  • Vnitrostátní aplikace směrnice na ochranu spotřebitele.
  • Ochrana spotřebitele v českém procesním právu.
  • Spotřebitel a rozhodčí doložky v insolvenčních souvislostech.
  • Spotřebitel a směnky v insolvenčních souvislostech.
  • Spotřebitel s dluhy z podnikání.
  • Promlčení a prekluze pohledávek vůči spotřebiteli.
  • Plnění na společný závazek spotřebitele.
  • Spory o pravost, výši a pořadí pohledávek ve spotřebitelském insolvenčním právu.
  • Změny postavení spotřebitele v insolvenčním právu podle legislativních návrhů ministerstva spravedlnosti.

Lektor: JUDr. Zdeněk Krčmář

Pořadatelé

Odškodňování pracovních úrazů a BOZP ve vzájemných souvislostech
31.05.2017 - 31.05.2017 Praha, 9.00 - 16.30 hod

Odškodňování pracovních úrazů a BOZP ve vzájemných souvislostech

Přijďte na konci května na lektorsky špičkově obsazený seminář o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, kde se v jeden den představí hlediska bezpečnostního technika, advokáta a soudního znalce v oblasti pracovního lékařství. 

Seminář je určen odborně způsobilým osobám v prevenci rizik a managementu BOZP, zástupcům zaměstnavatelů, zástupcům orgánů státního dozoru a státní správy, personalistům a mzdovým účetním, zaměstnancům pojišťoven, poskytovatelům pracovně-lékařských služeb, právníkům s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování.

Na problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání se podívají ze svých odborných perspektiv Robert Křepinský (OZO), JUDr. Martin Mikyska (advokát) a doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA (soudní znalec v oboru pracovní lékařství).

Seminář se bude skládat ze 3 tematických bloků, zakončených diskusí a jednoho závěrečného výhradně diskusního bloku.  

Pořadatelé

Weyrovy dny právní teorie 2017
01.06.2017 - 02.06.2017 Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno

Weyrovy dny právní teorie 2017

Zveme vás na mezinárodní vědeckou konferenci Weyrovy dny právní teorie 2017, která se uskuteční v prostorách fakulty ve dnech 1. - 2. 6. 2017. 

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáme však i právní praktiky věnující se příbuzným oborům.

Konferenční poplatek se nevybírá. Občerstvení k dispozici zdarma. Součástí konference je dne 1. 6. 2017 i večerní společenský program, který je početně limitován na prvních 20 zájemců. 

Pořadatelé

XXV. Karlovarské právnické dny
08.06.2017 - 10.06.2017 Grandhotel Ambassador Národní Dům v Karlových Varech

XXV. Karlovarské právnické dny

Rádi bychom vás pozvali na konferenci XXV. Karlovarské právnické dny, která se koná 8. - 10. června 2017 v Karlových Varech. Již tradičně se můžete těšit na velmi kvalitní program a špičkové přednášející odbormíky. Program bude již tradičně obsahovat bloky z různých oblastí práva. Těšit se tak můžete na přednášky v rámci občanského práva, trestního práva, evropské práva a v neposlední řadě i práva insolvenčního.

Pořadatelé

Úvod do překladu účetních a auditorských textů z/do angličtiny
10.06.2017 - 11.06.2017 Belisha Beacon, Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, 9.30 - 15.30 hod

Úvod do překladu účetních a auditorských textů z/do angličtiny

Znáte anglickou terminologii z oblasti daňové legislativy? V seminářích vedených dvěma zkušenými překladateli si vyzkoušíte překlad autentických účetních a auditorských textů a osvojíte si řadu užitečných výrazů a kolokací. Možno absolvovat i distančně. 

Pořadatelé

Registr smluv: Vše, co potřebujete vědět před plnou účinností zákona
15.06.2017 - 15.06.2017 Praha, místo bude upřesněno

Registr smluv: Vše, co potřebujete vědět před plnou účinností zákona

Konference se zaměří na složitější právní problémy, otázky metodického řízení a vedle toho také na další podstatné souvislosti – například na to, jak pracují s registrem smluv auditoři, novináři a datoví analytici.

Účastníci si odnesou aktuální informace o stavu legislativy i implementace zákona, jasnou představu o rizicích chybného zveřejňování, praktické tipy a konkrétní příklady dobré praxe.

Chybět nebude občerstvení, dobrá káva a prostor pro neformální výměnu zkušeností.

Pořadatelé

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X