Občanství a bezpečnost státu

Občanství a bezpečnost státu Pokud v řízení o udělení občanství vydá zpravodajská služba nebo policie negativní stanovisko (tj. že žadatel ohrožuje bezpečnost státu), nemá žadatel možnost se s tímto stanoviskem seznámit, potvrdil Ústavní soud. ...celý článek

občanství

Nečinná poslanecká sněmovna

Poslaneckou sněmovnu lze žalovat pro nečinnost Podle judikatury Nejvyššího správního soudu může být Poslanecká sněmovna žalována, pokud je nečinná. ...celý článek

poslanecká sněmovna

Ústavní soud a restituční lhůty

Ústavní soud a restituční lhůty Ústavní soud se nálezem pléna, sp. zn. Pl. ÚS 20/16 odklonil od zásady ex favore restitutionis (ve prospěch restituce). ...celý článek

restituce

Falešné trestní oznámení a domovní prohlídka

Domovní prohlídka na základě falešného trestního oznámení Orgány činné v trestním řízení nemohou spoléhat na pravdivost informací uvedených v trestním oznámení a už vůbec nemohou pouze na základě neověřeného trestního oznámení provádět domovní prohlídky. ...celý článek

domovní prohlídka trestní oznámení

Zveřejnění fotky zloděje na internetu

Zveřejnění fotky zloděje na internetu Nejvyšší správní soud se v rozsudku č.j. 3 As 118/2015-34 negativně postavil ke zveřejnění fotografie pachatele na sociální síti. Zatímco městský soud poměřoval právo vlastníka obchodu na ochranu jeho vlastnictví na jedné straně a právo pachatele trestného činu krádeže na ochranu osobních údajů na straně druhé, dle NSS zde k žádnému konfliktu nedochází a "není co poměřovat". ...celý článek

ochrana osobních údajů

Povinnost školy zajistit výuku náboženství

Povinnost školy zajistit výuku náboženství Žáci základní školy a jejich rodiče žalovali školu za zrušení výuky nepovinného předmětu náboženství Církve římskokatolické. ...celý článek

školská legislativa

Povinnost obce omezit provoz na komunikaci

Povinnost obce omezit provoz na komunikaci Minule jsme Vás informovali o rozhodnutí Nejvyššího soudu, jímž stanovil postup, jak mají soudy rámcově rozhodovat tzv. sousedské spory o imise mezi vlastníkem pozemní komunikace a vlastníkem sousedního pozemku. V případě vyhovění takové žalobě je třeba vždy stanovit opatření, která je vlastník komunikace povinen učinit. Aktuální rozhodnutí Ústavního soudu ve věci sp. zn. II. ÚS 2144/14 se zabývá tím, jaká opatření obci vlastně uložit lze, resp. nelze. ...celý článek

Zákaz podnikání na základě referenda

Zákaz podnikání na základě referenda Ve věci sp. zn. 2 As 212/2015 soud řešil situaci, kdy byl platným referendem vyjádřen nesouhlas s výstavbou provozovny pro kremaci zvířat zájmového chovu. ...celý článek

referendum

Právo fotografovat úředníky

Právo fotografovat úředníky Až k Nejvyššímu správnímu soudu se dostal případ fotografování úředních osob na magistrátu Hradce Králové. Účastník přestupkového řízení tam mobilním telefonem pořizoval fotografie úředníků s tím, že na to má právo. ...celý článek

ochrana osobnosti

Restituce pozemku ve veřejném prostranství

Bezdůvodné obohacení za neoprávněné užívání pozemku vydaného v restituci V případech, kdy obec zřídila stavbu na pozemku ve vlastnictví jiné osoby bez jejího souhlasu a užívá jej bezesmluvně jako veřejné prostranství, přísluší vlastníku pozemku ze strany obce náhrada, a není-li poskytována, lze ji po obci vymáhat z titulu bezdůvodného obohacení.
Komentář k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 4. 2015, č.j. 28 Co 29/2015-81 ...celý článek

restituce

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X