Geo-blocking: Budeme si všichni rovni?

Geo-blocking: Budeme si všichni rovni? V rámci Evropské unie se zákazníci, zejména spotřebitelé, čím dál častěji setkávají s obchodníky provozujícími činnost v jiných členských státech, kteří jim odmítají zboží či služby prodat nebo upravují jejich cenu kvůli tomu, že daný zákazník je z jiného členského státu. Toto jednání lze označit jako neodůvodněné zeměpisné blokování, tzv. geo-blocking. ...celý článek

ochrana spotřebitele internet e-shop

Občanský zákoník opouští zvláštní způsob jednání v pracovněprávních vztazích

Občanský zákoník opouští zvláštní způsob jednání v pracovněprávních vztazích Novela ruší zvláštní způsob jednání právnické osoby s kolektivním statutárním orgánem vůči zaměstnancům. ...celý článek

novela zákona právní jednání statutární orgán

Změny v úpravě spotřebitelských soutěží od 1. ledna 2017

Změny v úpravě spotřebitelských soutěží od 1. ledna 2017 Od prvního ledna letošního roku došlo ke zrušení zákona o loteriích a právní úpravu hazardních her kompletně převzal zcela nový zákon o hazardních hrách. V důsledku těchto změn tak došlo i ke značné deregulaci tzv. spotřebitelských soutěží, které nyní již nebudou tak striktně omezeny a bude možné je za určitých podmínek pořádat, což je pro jejich potencionální provozovatele bezesporu vítanou změnou. Vzhledem k zakotvení nové definice pojmu hazardní hry bude na druhou stranu nutné být obezřetný za účelem předejití jejího naplnění při provozování spotřebitelských soutěží a vyhnutí se tak regulaci nového zákona. ...celý článek

ochrana spotřebitele hazard

K transparentnosti postavení zajištěného věřitele

K transparentnosti postavení zajištěného věřitele Text článku se věnuje pravděpodobně zapomenutému účelu ustanovení § 337c odst. 4 věty první a druhé, zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (o uspokojování úroků a úroků z prodlení mladších a starších tří let od rozvrhového jednání), a to vzhledem ke zřejmé inspiraci tohoto ustanovení v předchozích právních úpravách. ...celý článek

občanský soudní řád zástavní právo zajištěný věřitel zástava

Co přinese historicky první novela nového občanského zákoníku

Co přinese historicky první novela nového občanského zákoníku V průběhu ledna a února 2017 postupně nabyla účinnosti převážná část novely zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“), která je u tohoto zákona historicky první novelou od jeho přijetí v roce 2014. Některé změny však začnou platit až od ledna 2018. ...celý článek

novela zákona občanský zákoník

Konec pozemkových restitucí od roku 2018

Konec pozemkových restitucí od roku 2018 Nevypořádané restituční nároky bude stát od roku 2018 uspokojoval pouze finančně, ne už prostřednictvím náhradních pozemků. ...celý článek

restituce Pozemkový úřad

Metodika k odškodňování nemajetkové újmy na zdraví – ano, či ne

Metodika k odškodňování nemajetkové újmy na zdraví – ano, či ne Byly tomu již tři roky, kdy vstoupil v účinnost zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Ani za tuto dobu se dosud nepodařilo zcela vyjasnit otázku týkající se výpočtu náhrady nemajetkové újmy v souvislosti s ublížením na zdraví. ...celý článek

újma na zdraví náhrada nemajetkové újmy

Rozsudek Nejvyššího soudu k regresnímu nároku zdravotní pojišťovny vůči rodiči dítěte

Rozsudek Nejvyššího soudu k regresnímu nároku zdravotní pojišťovny vůči rodiči dítěte Nejvyšší soud v níže analyzovaném rozsudku[1] podal výklad k regresnímu nároku zdravotní pojišťovny vůči třetí osobě (zde rodiči dítěte), v důsledku jejíhož zaviněného protiprávního jednání zdravotní pojišťovna vynaložila náklady na léčbu. ...celý článek

judikatura zdravotní pojišťovna regres

Rozhovor: Pavel Staněk - Věřitel dnes nemá žádné zastání

Rozhovor: Pavel Staněk - Věřitel dnes nemá žádné zastání "Zvykli jsme si žít na dluh a mnohdy bohužel nezodpovědně, což se poté projevuje právě i v narůstajícím počtu předlužených osob," uvádí k příčinám rostoucí zadluženosti českých domácností JUDr. Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů. O nové či navrhované legislativní úpravě vztahů mezi dlužníky a věřiteli, finanční gramotnosti nebo osobním bankrotu si můžete přečíst v následujícím rozhovoru. ...celý článek

rozhovor věřitel dlužník oddlužení

Právní aspekty ochrany osobních údajů v rámci cloudových služeb

Právní aspekty ochrany osobních údajů v rámci cloudových služeb Způsob a rozsah nakládání s osobními údaji se dynamicky vyvíjí s možnostmi, které uživatelům poskytují moderní technologie. Zejména v oblasti informačních technologií je zřejmý neustálý rozvoj a nové způsoby administrace interních procesů podnikatelů a zajištění nezbytných činností i prostřednictvím třetích osob. Jako příklad takového nástroje můžeme uvést tzv. cloud computing. ...celý článek

ochrana osobních údajů internet cloud

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X