Prodej padělků a odpovědnost provozovatele reálného tržiště za jejich prodej nájemci

Prodej padělků a odpovědnost provozovatele reálného tržiště za jejich prodej nájemci Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se rozsudkem ze 7. 7. 2016 (C-494/15) postavil za majitele práv duševního vlastnictví, když konstatoval, že tito mohou postupovat nejen proti samotným porušovatelům, ale i proti prostředníkům, tedy těm, kdo porušovatelům poskytují prodejní místa, např. i proti provozovatelům reálných tržišť (nikoli pouze on-line tržišť). ...celý článek

judikatura ESD duševní vlastnictví padělání

K nejčastěji uzavíraným smlouvám o činnostech, část II.

K nejčastěji uzavíraným smlouvám o činnostech, část II. Druhá část příspěvku profesora Marka se věnuje smlouvě o dílo a otázkám s ní spojenými, především pak náležitostem této smlouvy, otázkám určení vlastnického práva, úplatě a ceně díla či vadám díla. ...celý článek

smlouva o dílo smlouva

Některé novinky v novele autorského zákona

Některé novinky v novele autorského zákona Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh novely autorského zákona, která provádí do našeho právního řádu směrnici Evropského parlamentu o kolektivní správě autorského práva. Zmíněná směrnice zavádí přísnější a transparentnější pravidla pro kolektivní správu autorských práv a společný standard pro kolektivní správu napříč členskými státy Evropské unie. ...celý článek

autorská práva novela zákona autorský zákon

K nejčastěji uzavíraným smlouvám o činnostech, část I.

K nejčastěji uzavíraným smlouvám o činnostech, část I. Smlouvou o kontrolní činnosti se kontrolor zavazuje zjistit nestranně stav určité věci nebo ověřit výsledek určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení a objednatel se zavazuje zaplatit mu odměnu. K ujednání, jímž se kontrolorovi ukládá povinnost, jež by mohla ovlivnit nestrannost kontroly nebo správnost kontrolního osvědčení, se nepřihlíží. Příspěvek se dále zabývá nejdůležitějšími ustanoveními nové podoby smlouvy o dílo. ...celý článek

smlouva kontrolní činnost smlouva o kontrolní činnosti

Užívání hypertextových odkazů k neoprávněně zveřejněným dílům

Užívání hypertextových odkazů k neoprávněně zveřejněným dílům Soudní dvůr Evropské unie (“SDEU”) nedávno přišel s relativně průlomovým, avšak do jisté míry i trochu překvapivým rozhodnutím. Rozhodnutí se týká uveřejňování hypertextových odkazů na internetu, odkazujících na obsah chráněný autorským právem, avšak zveřejněný bez souhlasu autora – tedy neoprávněně. Přesto, že problematika uveřejňování hypertextových odkazů na webových stránkách nebo sociálních sítích se velmi často dotýká mnohých z nás, lze přepokládat, že jen velmi málo lidí by napadlo, že při této na první pohled banální činnosti bude třeba dodržovat určitá pravidla tak, aby nedocházelo k porušování autorských práv. Pojďme se podívat, jak se s touto problematikou SDEU vypořádal. ...celý článek

autorské právo internet

Nečekaný návrat zákonného předkupního práva u nemovitostí

Nečekaný návrat zákonného předkupního práva u nemovitostí Novela občanského zákoníku navrací spoluvlastníkům nemovitostí zákonné předkupní právo. ...celý článek

novela zákona předkupní právo

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ke stanovení typu odpovědnosti zdravotnického zařízení za újmu na zdraví

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ke stanovení typu odpovědnosti zdravotnického zařízení za újmu na zdraví Vybraný judikát Nejvyššího soudu se věnuje stanovení konkrétního typu odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za způsobenou újmu na zdraví, a to podle dříve platného občanského zákoníku z roku 1964. Určení konkrétního typu odpovědnosti je přitom pro zdravotnické zařízení klíčové pro posouzení případného nároku pacienta na náhradu újmy na zdraví a může vést ke zcela odlišnému výsledku ve věci. ...celý článek

zdravotnictví zdravotnické právo odpovědnost za újmu

První výkladová pravidla k GDPR

První výkladová pravidla k GDPR Pracovní skupina Evropské komise – Working Party 29 („WP29“) vydala v pátek 16. prosince 2016 první z řady slíbených dokumentů, které mají poskytnout výklad k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). ...celý článek

evropská unie data osobní údaje portabilita

Odstoupení od smlouvy o dílo podle NOZ

Odstoupení od smlouvy o dílo podle NOZ Odstoupit od smlouvy o dílo není tak snadné jako vrátit v obchodě nevhodně koupený dárek. Vyplatí se pozorně zkontrolovat dílo při přebírání a znát své možnosti pro případ, že se na něm vyskytnou vady. ...celý článek

smlouva o dílo odstoupení

Postavení správce při správě cizího majetku

Postavení správce při správě cizího majetku Jedním z nových institutů, které do českého práva přinesla rekodifikace soukromého práva, je správa cizího majetku (§ 1400 až § 1474 obč. zák.). ...celý článek

správa majetku správa cizího majetku správce majetku

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X