Jaké změny přinese novela zákona o zaměstnanosti?

Jaké změny přinese novela zákona o zaměstnanosti? Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „zákon o zaměstnanosti”), která se aktuálně nachází v Poslanecké sněmovně ve 3. čtení, má přinést důležité legislativní změny především v oblasti regulatoriky agentur práce, zvýšení podpory tzv. společensky účelných pracovních míst či zpřísnění podmínek pro výkon nekolidujících zaměstnání. ...celý článek

zákon o zaměstnanosti agentura práce

Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody na odložených věcech a automobilu

Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody na odložených věcech a automobilu Zaměstnavatel má podle § 226 zákoníku práce povinnost zajistit bezpečnou úschovu svršků a ostatních osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání. Na toto ustanovení pak navazuje úprava odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou na těchto věcech, resp. povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody. ...celý článek

odpovědnost za škodu odpovědnost zaměstnavatele

Změna zaměstnavatele ex lege

Změna zaměstnavatele ex lege Důvodem k přechodu práv a povinností z pracovněprávního vztahu může být i výpověď nájemní smlouvy k nebytovému prostoru. ...celý článek

novela zákoník práce přechod práv a povinností

Povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu

Povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ či „ZP“) má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci „pracovní volno“ s náhradou mzdy či platu (dále jen „náhrady mzdy“) v několika následujících případech. ...celý článek

náhrada mzdy pracovní volno

Judikát ovlivněný alkoholem

Judikát ovlivněný alkoholem Alkohol na pracoviště nepatří. O tom není sporu. Předpokládáte, že platí stejně striktní pravidlo ohledně hladiny alkoholu v krvi při nástupu na pracoviště? Nejvyšší soud bohužel nedávno svým rozhodnutím dal zaměstnancům najevo, že před nástupem na pracoviště mohou prakticky beztrestně v určitém množství alkohol požívat. ...celý článek

judikatura alkohol výpověď

K otázce stanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání

K otázce stanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), zásadním způsobem zasáhl nejenom do oblasti obecné občanskoprávní náhrady újmy na zdraví, ale znatelně ovlivnil též úpravu náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění v pracovněprávních vztazích, jejíž základ je speciálně upraven v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „zákoník práce“). ...celý článek

pracovní právo pracovní úraz náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění nemoc z povolání

Home office dle novely zákoníku práce

Home office dle novely zákoníku práce V současné době se v Parlamentu ČR projednává vládní návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a to jako sněmovní tisk č. 903/0. Projednávaná novela reaguje na stav, kdy zákoník práce sice nezakazuje tzv. home office (práci z domova), ale dosud chybí podrobnější úprava tohoto institutu. Vzhledem k tomu, že home office je poslední dobou často zaměstnanci využívaný benefit, nelze než uvítat podrobnější právní úpravu v této oblasti. ...celý článek

pracovní právo home office

Občanský zákoník opouští zvláštní způsob jednání v pracovněprávních vztazích

Občanský zákoník opouští zvláštní způsob jednání v pracovněprávních vztazích Novela ruší zvláštní způsob jednání právnické osoby s kolektivním statutárním orgánem vůči zaměstnancům. ...celý článek

novela zákona právní jednání statutární orgán

Vše důležité o novele zákoníku práce 2017

Vše důležité o novele zákoníku práce 2017 Přinášíme shrnutí změn, které přinese hojně diskutovaná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která koncem minulého roku doputovala do poslanecké sněmovny (sněmovní tisk 903). Její projednávání je od 6. 12. 2016 přerušeno a novela byla přikázána výborům k projednání. Pokud bude nakonec schválena ve stávajícím znění, přinese nemalé změny. Zde je jejich přehled. ...celý článek

novela zákona zákoník práce

Pracovní poměr v Maďarsku

Pracovní poměr v Maďarsku V prvním dílu seriálu o specifikách právní úpravy pracovního poměru v zemích střední Evropy přehledně představujeme právní úpravu v Maďarsku. ...celý článek

pracovní poměr Maďarsko

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X