Souběh funkcí – (staro)nový rozbor nepřípustnosti z pera Nejvyššího soudu

Souběh funkcí – (staro)nový rozbor nepřípustnosti z pera Nejvyššího soudu Přestože se problematice souběhu funkcí doposud věnovalo nemálo článků a soudních rozhodnutí, stále se jedná o aktuální a nevyčerpatelné téma. V loňském roce jsme Vás v jenom z našich článků informovali o nálezu Ústavního soudu, který se velmi kriticky k této situaci, a zejména postupu nižších soudů v rámci rozhodování této otázky, vyjádřil, a to v tom smyslu, že souběh funkcí vlastně nikdy nebyl zákonem výslovně zakázán a chtějí-li soudy setrvat v tomto výkladu, musí předložit přesvědčivější argumenty. ...celý článek

judikatura souběh funkcí

Otcovská dovolená

Otcovská dovolená Dne 2. května 2017 prezident republiky podepsal novelu zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku nemocenského pojištění pro novopečené „tatínky“. Ti tak získají možnost pomoci matce svého dítěte během šestinedělí. ...celý článek

otcovská dovolená

Pojem a podstata agenturního zaměstnávání

Pojem a podstata agenturního zaměstnávání Agenturní zaměstnávání coby institut doplňuje tradiční pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.[1] Pokud si položíme otázku o definici tohoto institutu či o jeho konkrétním vymezení, dospějeme k tomu, že v žádném z vnitrostátních právních předpisů není odpověď explicitně uvedena. ...celý článek

agentura práce

Agenturní zaměstnávání – přednosti a rizika

Agenturní zaměstnávání – přednosti a rizika Agenturní zaměstnávání představuje flexibilní formu zaměstnávání, kterou upravuje zákoník práce v § 307a a následujících. Agenturní zaměstnávání je v podstatě pronájmem pracovní síly, neboť agentura práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli. ...celý článek

agentura práce

Seminář BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech

Seminář BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech Dne 31. května 2017 uspořádalo nakladatelství Verlag Dashöfer, spol. s r.o. a jím provozovaný portál BOZPprofi seminář BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech. ...celý článek

report pracovní úraz BOZP

Nulová tolerance vůči útokům na majetek zaměstnavatele

Nulová tolerance vůči útokům na majetek zaměstnavatele Jednou ze základních povinností zaměstnance vůči zaměstnavateli je, aby svým chováním v souvislosti s pracovním vztahem nezpůsoboval zaměstnavateli škodu.[1] Případné porušení této povinnosti ze strany zaměstnance úmyslným útokem na majetek zaměstnavatele bude mít nepochybně za následek zásadní narušení či ztrátu důvěry zaměstnavatele vůči takovému zaměstnanci. Může však zaměstnavatel z tohoto důvodu okamžitě zrušit pracovní poměr s daným zaměstnancem, i když výše škody na majetku zaměstnavatele bude relativně nízká? ...celý článek

judikatura okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatel majetek

Jaké změny přinese novela zákona o zaměstnanosti?

Jaké změny přinese novela zákona o zaměstnanosti? Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „zákon o zaměstnanosti”), která se aktuálně nachází v Poslanecké sněmovně ve 3. čtení, má přinést důležité legislativní změny především v oblasti regulatoriky agentur práce, zvýšení podpory tzv. společensky účelných pracovních míst či zpřísnění podmínek pro výkon nekolidujících zaměstnání. ...celý článek

zákon o zaměstnanosti agentura práce

Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody na odložených věcech a automobilu

Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody na odložených věcech a automobilu Zaměstnavatel má podle § 226 zákoníku práce povinnost zajistit bezpečnou úschovu svršků a ostatních osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání. Na toto ustanovení pak navazuje úprava odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou na těchto věcech, resp. povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody. ...celý článek

odpovědnost za škodu odpovědnost zaměstnavatele

Změna zaměstnavatele ex lege

Změna zaměstnavatele ex lege Důvodem k přechodu práv a povinností z pracovněprávního vztahu může být i výpověď nájemní smlouvy k nebytovému prostoru. ...celý článek

novela zákoník práce přechod práv a povinností

Povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu

Povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ či „ZP“) má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci „pracovní volno“ s náhradou mzdy či platu (dále jen „náhrady mzdy“) v několika následujících případech. ...celý článek

náhrada mzdy pracovní volno

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X