Geo-blocking: Budeme si všichni rovni?

Geo-blocking: Budeme si všichni rovni? V rámci Evropské unie se zákazníci, zejména spotřebitelé, čím dál častěji setkávají s obchodníky provozujícími činnost v jiných členských státech, kteří jim odmítají zboží či služby prodat nebo upravují jejich cenu kvůli tomu, že daný zákazník je z jiného členského státu. Toto jednání lze označit jako neodůvodněné zeměpisné blokování, tzv. geo-blocking. ...celý článek

ochrana spotřebitele internet e-shop

Vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce

Vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce Pojem „péče řádného hospodáře“ je patrně jednou z prvních asociací, která se většině členů odborné veřejností vybaví v souvislosti s vymezením práv a povinností členů statutárních orgánů. Takovému myšlenkovému pochodu se nelze ani v nejmenším divit; je to právě tento institut, který představuje standard péče, jež je statutární orgán povinen zachovávat. Ani tomuto institutu, resp. jeho souvislosti s ostatními instituty, se nevyhnuly změny spojené s rekodifikací soukromého práva. Jedna z těchto změn bude i tématem následujícího článku. ...celý článek

statutární orgán péče řádného hospodáře

Násilná trestná činnost v péči lékařů

Násilná trestná činnost v péči lékařů Trestné činy proti životu a zdraví zákonodárce zařadil do prvního dílu hlavy I. zvláštní části trestního zákoníku. Dal tím najevo (oproti svému totalitnímu předchůdci na počátku šedesátých let minulého století), že ochrana práva na život, zdraví a integritu tělesné schránky člověka je nejdůležitější trestním právem chráněný objekt. ...celý článek

ublížení na zdraví

Rizika smluv o cloudových službách

Rizika smluv o cloudových službách I když poskytování cloudových služeb není v oblasti správy a ukládání dat žádnou novinkou, v praxi se mohou stále objevovat různá nebezpečí, která plynou z nedostatečné znalosti těchto služeb. S přihlédnutím k běžně se vyskytujícímu přeshraničnímu aspektu je často předmětem diskuse zejména kontrola bezpečnosti ukládání dat a jejich přesun za hranice Evropské unie. Samotným smlouvám o cloudových službách a jejich specifikům je přitom věnováno mnohem méně pozornosti, ačkoliv nemalá část veřejně dostupných smluv z této oblasti znatelně limituje odpovědnost poskytovatele a jen minimálně zohledňuje zájmy a práva druhé strany. ...celý článek

smlouva internet cloud

Další korekce rozhodnutí Delfi proti Estonskupomluva a komentáře

Další korekce rozhodnutí Delfi proti Estonsku – pomluva a komentáře Nové rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Pihl proti Švédsku se týká odpovědnosti provozovatelů nekomerčních blogů za difamační komentáře. ...celý článek

judikatura ESLP komentář pomluva

Pět otázek pro Michala Vávru

Pět otázek pro Michala Vávru Ani letos nebude na místě moderátora kongresu Právní prostor chybět Michal Vávra, advokát a soudní tlumočník. Jedna z nejprestižnějších právnických událostí roku se již blíží, v Seči u Chrudimi se bude konat za necelý měsíc. ...celý článek

kongres rozhovor právní prostor 2017

Home office dle novely zákoníku práce

Home office dle novely zákoníku práce V současné době se v Parlamentu ČR projednává novela č. 903/0 zákona 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Projednávaná novela reaguje na stav, kdy zákoník práce sice nezakazuje tzv. home office (práci z domova), ale dosud chybí podrobnější úprava tohoto institutu. Vzhledem k tomu, že home office je poslední dobou často zaměstnanci využívaný benefit, nelze než uvítat podrobnější právní úpravu v této oblasti. ...celý článek

pracovní právo home office

Náhodní známí

Náhodní známí Vzal sedmičku Veltlína a pečené kuře, které si nechal donést z nedalekého hostince, a vydal se na terasu své chaty. Na tohle se těšil celý rok. Proč sem nejezdí z rušné Prahy častěji? ...celý článek

Právnická povídka 2017

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X