Vybrané problémy první novely občanského zákoníku, část II.

Vybrané problémy první novely občanského zákoníku, část II. Ve druhé části příspěvku se docent Petr Tégl zabývá znovuzavedením předkupního práva spoluvlastníků a také některými z jeho pohledu problematickými přechodnými ustanoveními novely občanského zákoníku. ...celý článek

rekodifikace kongres novela předkupní právo občanský zákoník právní prostor 2017

Nezapomeňte na zveřejnění účetní závěrky

Nezapomeňte na zveřejnění účetní závěrky Zveřejnit účetní závěrku je třeba ve sbírce listin, jinak se podle zákona o účetnictví dopustíte správního deliktu. ...celý článek

účetnictví správní delikt účetní závěrka

Vybrané problémy první novely občanského zákoníku, část I.

Vybrané problémy první novely občanského zákoníku, část I. Novela čítá 33 novelizačních bodů a 8 přechodných ustanovení, byť ne všechna přitom mají povahu přechodných ustanovení, ač jsou takto označena. Platnost zákona již nastala, účinnost je variabilní, neboť některé změny již účinnosti nabyly, některé teprve nabudou. Hlavní část novelizací nabude účinnosti k 1. lednu 2018, tedy teoreticky je možné ještě učinit některé změny. ...celý článek

rekodifikace společné jmění manželů kongres novela občanský zákoník právní prostor 2017

Změny insolvenčního zákona od 1. července 2017

Změny insolvenčního zákona od 1. července 2017 Rozsáhlé změny v insolvenci spotřebitelů se dotknou i řízení o oddlužení. Toto řízení přitom tvoří významnou část všech insolvenčních řízení: 75,60 % všech žádostí v roce 2016 (celkem 29 500) se týkalo oddlužení (v letech 2011-2016 to bylo 63,67 %). ...celý článek

insolvenční řízení oddlužení insolvence

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená Mateřská dovolená je upravena v § 195 a následujících zákoníku práce. Mateřská dovolená v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni, matce dítěte. Mateřská dovolená v souvislosti s péčí o narozené dítě naleží také zaměstnankyni, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí o svěření dítěte do péče, nebo dítě, jehož matka zemřela (pokud by šlo o zaměstnance, čerpal by rodičovskou dovolenou). ...celý článek

mateřská dovolená překážka v práci

Trest za neúspěch v podnikání nebo nabídka druhé šance? Aktuální změna trendu v oblasti insolvence a restrukturalizace

Trest za neúspěch v podnikání nebo nabídka druhé šance? Aktuální změna trendu v oblasti insolvence a restrukturalizace Můj dnešní příspěvek bude zaměřen na nový trend v oblasti insolvenčního práva, týká se podniků, které se dostaly do úpadkové situace, do insolvence. V dnešní době sílí názor, že tyto subjekty by neměly být trestány za neúspěch v podnikání a měly by v podnikání dostávat druhou šanci. Tato myšlenka se nyní prolíná do řady norem, které se v letošním roce aktivují, a to do evropského nařízení o insolvenčním řízení a české novely insolvenčního zákona. ...celý článek

kongres insolvenční řízení konkurz insolvence právní prostor 2017 reorganizace

Kontroly nemocenské – kdo mě (ne)může kontrolovat

Kontroly nemocenské – kdo mě (ne)může kontrolovat Zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel v době prvních 14 kalendářních dnů náhradu mzdy, a to za podmínek a ve výši stanovené zákoníkem práce (§ 192). Z tohoto důvodu zákoník práce zároveň umožňuje zaměstnavatelům, aby mohli kontrolovat, zda jejich zaměstnanci dodržují režim dočasně práce neschopného zaměstnance. ...celý článek

zaměstnanec zaměstnavatel dočasná pracovní neschopnost sociální zabezpečení

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X