Odměna advokáta při uznávání zahraničních rozhodnutí

Odměna advokáta při uznávání zahraničních rozhodnutí V řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí se odměna advokáta počítá z tarifní hodnoty 10 tisíc a nikoli z výše předmětu sporu. ...celý článek

náklady řízení

Implicitní volba doručovací adresy

Implicitní volba doručovací adresy Volbu doručovací adresy lze provést i podpisem protokolu, jak se lze dočíst v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 As 40/2016. ...celý článek

doručování

Evidence elektronické úřední desky

Evidence elektronické úřední desky Pro mnohé obce a orgány státní správy bude jistě zajímavé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 47/2016-44, podle něhož tam, kde zákon stanoví právní povinnost zveřejňovat určitou informaci či písemnost na elektronické úřední desce (zejm. při doručování veřejnou vyhláškou), je třeba v rámci úřední činnosti zajistit patřičnou dokumentaci toho, že tak bylo vskutku zákonem stanoveným způsobem učiněno. ...celý článek

doručování

Posouzení včasnosti e-mailového a poštovního podání

Posouzení včasnosti e-mailového a poštovního podání Pro počítání včasnosti podání je důležitý způsob přepravy zásilky ke správnímu orgánu. Pokud se tak děje poštou, stačí podání v den konce lhůty odeslat; pokud se tak děje elektronicky, musí podání v den konce lhůty správnímu orgánu dojít. Že se odeslání prokazuje lépe než dojití, dokládají dva judikáty Nejvyššího správního soudu... ...celý článek

doručování

Rozpory ve výpovědi svědka

Rozpory ve výpovědi svědka Svědectví nemusí nutně ztrácet na věrohodnosti, když očitý svědek nepostihne přesně vedlejší okolnosti skutkového děje, v poměru k nápadnému hlavnímu jednání obžalovaného „nezajímavé“. ...celý článek

svědecká výpověď dokazování

K opakovaným omluvám účastníků řízení o přestupku

K opakovaným omluvám účastníků řízení o přestupku Správní orgány v případě opakovaných omluv účastníka řízení o přestupku z ústního jednání mohou a mají důsledněji posuzovat náležitost každé další omluvy a důležitost důvodů pro nedostavení se, řekl Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 1 As 147/2015-29. Právo obviněného na projednání přestupku v jeho přítomnosti je totiž s blížícím se dnem zániku odpovědnosti za přestupek více a více omezováno legitimním cílem, kterým je řádné projednání přestupku. ...celý článek

přestupek

Zrušení odvolání z funkce

Zrušení odvolání z funkce V praxi se občas stane, že rozhodnutí o odvolání z funkce je pro nezákonnost zrušeno soudním rozhodnutím. Nejvyšší správní soud se v rozsudku sp. zn. 2 As 100/2015 vypořádává se situací, kdy na ryze monokratické místo odvolaného byla již jmenována jiná osoba. ...celý článek

Doručování místostarostovi

Doručování místostarostovi Kdy může za obec přebírat písemnosti určené do vlastních rukou (obci) místostarosta této obce? ...celý článek

starosta obecní právo doručování

Vyžadování stanoviska soudní cestou

Vyžadování stanoviska soudní cestou Zastupitelé mají dle § 82 písm. b) mj. právo vznášet dotazy a podněty předsedům výborů, přičemž mají ze zákona právo na písemnou odpověď do 30 dnů. V případě, že se odpovědi nedočkají, často jim nepomůže ani soud. ...celý článek

právo na informace žaloba na nečinnost

Vadný rozhodčí nález a překážka věci rozsouzené

Vadný rozhodčí nález a překážka věci rozsouzené Nejvyšší soud usnesením sp. zn. 23 Cdo 4460/2014 rozhodl o postupu v případě, že bylo rozhodnuto vadným rozhodčím nálezem. ...celý článek

rozhodčí nález rozhodčí řízení

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X