Závaznost předběžného odhadu prokazatelné ztráty

Závaznost předběžného odhadu prokazatelné ztráty Předběžný odhad prokazatelné ztráty uvedený ve smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě představuje maximální hranici úhrady nákladů dopravci. ...celý článek

veřejná zakázka

K podporám malého rozsahu

K podporám malého rozsahu Nejvyšší správní soud v rozsudku čj. 7 As 286/2015-21 řešil otázku, zda je poskytovatel podpory malého rozsahu (dle zákona č. 215/2004 Sb.) povinen ji zapsat do centrálního registru podpor malého rozsahu i v případě, že podpora není poskytována podnikatelským subjektům. ...celý článek

veřejná podpora

Promlčení po italsku

Promlčení po italsku Čtivý komentář k rozsudku Soudního dvora Evropské unie C-105/14 Taricco, který dovodil přednost práva Evropské unie před italským trestním řádem. ...celý článek

promlčení

Cizinci nepotřebují trvalý pobyt k volbám

Cizinci nepotřebují trvalý pobyt k účasti na obecních volbách Krajský soud v Brně usnesením č.j. 64 A 6/2014-20 vyhověl žádosti občana Slovenské republiky, aby byl zapsán do dodatku stálého seznamu voličů vedeného pro volby do zastupitelstva obce, ačkoliv neměl na území obce trvalý, ale pouze přechodný pobyt. ...celý článek

volby

Poučení o právu jednat v mateřštině

Poučení o právu jednat v mateřštině Jen proto, že je někdo cizinec, nemusí být soudem poučen o právu jednat v mateřštině... ...celý článek

Nevyčerpaná dovolená po smrti zaměstnance

Nevyčerpaná dovolená musí být proplacena i po smrti zaměstnance V soudním procesu mezi Gülay Bollacke a K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG vyvstala otázka, zda je možné požadovat proplacení nevyčerpané dovolené i po smrti zaměstnance, i když zaměstnanec o čerpání dovolené za svého života nepožádal. ...celý článek

nevyčerpaná dovolená

Závaznost zahraničních rozsudků

Závaznost zahraničních rozsudků Dne 17. 12. 2014 Nejvyšší soud ve věci sp. zn. 30 Cdo 3671/2013 posuzoval případ, kdy by měla být exekuce zastavena na základě zahraničního (slovenského) rozhodnutí o tom, že osoba, která podepsala exekutorský zápis s doložkou vykonatelnosti, není jednatelem společnosti. ...celý článek

mezinárodní právo exekuce

Pravomoc insolvenčního soudu ČR k odpůrčí žalobě slovenského dlužníka

Pravomoc českého soudu k rozhodnutí o odpůrčí žalobě podané insolvenčním správcem dlužníka, který má sídlo na území Slovenska Nejvyšší soud poprvé řešil otázku, zda je dána pravomoc českých soudů v řízení o odpůrčí žalobě vedené proti žalovanému se sídlem ve Slovenské republice jako spor vyvolaný insolvenčním řízením (incidenční spor) vedeným na majetek dlužníka v České republice. ...celý článek

insolvenční řízení

Přezajištění cizince a maximální doba zajištění

Přezajištění cizince a maximální doba zajištění Nejvyšší správní soud rozsudkem sp. zn. 6 As 146/2013 poprvé řešil situaci, kdy cizinec zajištěný v režimu zákona o pobytu cizinců, následně zajištěný podle zákon o azylu, má být opětovně zajištěn v režimu zákona o pobytu cizinců. ...celý článek

cizinci zajištění

Soudní přezkum veřejných podpor

Soudní přezkum veřejných podpor Rozhodnutí Nejvyššího soudu 23 Cdo 1341/2012 významným způsobem osvětluje úlohu českých soudů v oblasti veřejné podpory. ...celý článek

evropská komise veřejná podpora vnitřní trh

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X