Nabytí státního občanství České republiky

Nabytí státního občanství České republiky Nový zákon o státním občanství České republiky (zákon č. 186/2013 Sb.) je v platnosti již tři roky. Přichází doba, kdy je třeba vyhodnotit, jak se v praxi osvědčil. Prvním testem zákon již úspěšně prošel – jednalo se o šetření ústavního soudu z října 2016, které neshledalo protiústavním ustanovení, které říká, že pokud je důvodem zamítnutí udělení občanství ohrožení bezpečnosti státu, nemusí být žadatel o těchto důvodech, které podléhají utajení, informován. ...celý článek

státní občanství

Máme právo na rovné zacházení?

Máme právo na rovné zacházení? Příspěvek se zabývá postavením hodnoty rovnosti mezi lidskými právy. Pozornost je věnována zejména zdůvodnění a ospravedlnění práva na rovné zacházení jako jednoho z ústředních lidských práv. Příspěvek se proto zabývá vztahem rovnosti, svobody a spravedlnosti. Teoretická východiska jsou promítnuta do současné praxe a aktuálního případu nezprostředkování prohlídky bytu Romským uchazečům pro jejich etnicitu. Na tomto případu je demonstrován vztah rovnosti a svobody. ...celý článek

rovné zacházení Weyrův den právní teorie

Svoboda vyznání a její limity

Svoboda vyznání a její limity Problematika svobody vyznání je v současnosti stále více a více aktuální, především díky tzv. migrační krizi, kterou Evropa v posledních měsících zažívá. Ve svém článku jsem se pokusila stručně vymezit pojem svobody vyznání, její právní zakotvení jak v právu lokálním, tedy v právním řádu České republiky, tak v právu evropském a závěrem jsem se zaměřila na některé judikáty, které jasně vymezily, kdy a za jakých podmínek je možné náboženskou svobodu jedince přiměřeně omezit. ...celý článek

ESLP lidská práva ústava Weyrův den právní teorie svoboda vyznání limity svobody vyznání

Rozhovor: Jan Kudrna - Prezident jako tribun lidu

Rozhovor: Jan Kudrna - Prezident jako tribun lidu "Myslím si, že výklad, že za výroky prezidenta republiky odpovídá jeho kancelář, je celkově špatný, a to už ze základních principiálních důvodů," poznamenává Jan Kudrna, odborník na ústavní právo z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jaký by podle něj byl vhodnější postup v "kauze Peroutka"? Jak vykonává prezident svou funkci? A jak vnímá dr. Kudrna svou popularitu na sociálních sítích? O tom si můžete přečíst v následujícím rozhovoru. ...celý článek

prezident ČR rozhovor volby ústava parlament

Princip omezené důvěry v dopravě

Princip omezené důvěry v dopravě Ústavní soud v tomto roce řešil dvě mediálně sledované (a tragické) kauzy související s provozem dopravních prostředků, které stojí za připomenutí čtenářům Právního prostoru, neboť i oni nepochybně řídí, spolucestují či se jinak účastní silničního provozu. ...celý článek

judikatura ústavní soud doprava

Svoboda projevu vs. právo na ochranu osobnosti u veřejně činných osob

Svoboda projevu vs. právo na ochranu osobnosti u veřejně činných osob Střet dvou (či více) základních lidských práv a svobod není ničím neobvyklým a dochází k němu dnes a denně. K soudním sporům se velmi často přistupuje u svobody projevu uplatňované médii a u práva na ochranu osobnosti u veřejně známých osob. Podle jakých kritérií soudy postupují při rozhodování o tom, které z těchto dvou základních práv má přednost a proč? Pojďme se na základní zásady pro řešení takovýchto střetů podívat zblízka. ...celý článek

svoboda projevu ochrana osobnosti lidská práva střet práv

Mají homosexuálové právo na dort?

Mají homosexuálové právo na dort? V mnoha amerických státech, ale i například v Irsku se rozhořely právní bitvy o to, zda mají homosexuální páry právo na dodání dortu k příležitosti jejich „sňatku“ v případě, že majiteli cukrárny jsou křesťané, kteří se „sňatky“ homosexuálů nesouhlasí. ...celý článek

rovné zacházení zákaz diskriminace lidská práva

Soukromoprávní indemnita prezidenta?

Soukromoprávní indemnita prezidenta? K pozitivům aktuální politické situace v České republice bezesporu patří neustálé testování mantinelů demokracie a právního státu. Aktuálně je tímto testem rozpor odborníků v otázce prezidentovy občanskoprávní imunity neboli indemnity. ...celý článek

prezident ČR indemnita

Bílá kniha IV. - Soudci z lidu, porotci, přísedící, nebo…?

Bílá kniha IV. - Soudci z lidu, porotci, přísedící, nebo…? Další kapitola z dílny ministerstva spravedlnosti se dotýká problému, který skutečně existuje, volá po razantním řešení, nicméně se obávám, že zákonodárcem případně zvolené řešení může být velmi obtížně předvídatelné. Toto téma totiž na první pohled každý chápe, každý mu rozumí a velmi rychle si připraví vlastní, co nejoriginálnější řešení, jen aby v neděli v poledne zase v televizi mohl plamenně debatovat. ...celý článek

soudci přísedící

Bílá kniha III. - Vzdělávání soudců

Bílá kniha III. - Vzdělávání soudců Na sklonku jara 2016 Ministerstvo spravedlnosti představilo další dvě kapitoly své „Bílé knihy“, která by měla mapovat případné reformní plány České republiky v oblasti justice. ...celý článek

soudci vzdělávání Justiční akademie

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X