Návrh zásad pro nový zákon o svobodě náboženské víry, část II.

Návrh zásad pro nový zákon o svobodě náboženské víry, část II. Ve druhé části příspěvku jsou předtaveny návrhy na preambuli nového zákona o svobodě náboženské víry, výčet práv náboženských společenství, právní úprava právnických osob odvozených od náboženských společenství, jakož i řízení o uznání náboženských společenství a o uznání svazu náboženských společenství. ...celý článek

církev konfesní právo církev a stát

Návrh zásad pro nový zákon o svobodě náboženské víry, část I.

Návrh zásad pro nový zákon o svobodě náboženské víry, část I. Autor připomíná činnost expertní komise zřízené na Ministerstvu kultury v letech 1999 až 2001 při přípravě návrhu zákona č. 3/2002 Sb. Navrhuje zrušení tohoto zákona a jeho nahrazení novým. Označení církve a nábo­ženské společnosti doporučuje zkrátit na náboženská společenství. Zákon by měl jejich postavení důrazněji odvozovat od náboženské svobody jed­notlivce. Tomu může napomoci preambule, vyjadřující zvláštní roli nábo­ženských společenství ve společnosti. ...celý článek

konfesní právo církev a stát

Připravované ústavní změny: prof. Gerloch a JUDr. Fiala

Připravované ústavní změny: prof. Gerloch a JUDr. Fiala V úterý 11. dubna proběhla na Právnické fakultě Univerzity Karlovy přednáška na téma připravované ústavní změny. Diskutovat přišli prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., profesor ústavního práva a prorektor Univerzity Karlovy, a JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu. ...celý článek

všehrd panelová diskuze ústava čr

Zbraně lidem, nebo státu?

Zbraně lidem, nebo státu? Předem upozorňuji, že tématem této poznámky není nová směrnice Evropské unie o nabývání a držení střelných zbraní. Tu vnímám prioritně jako politický problém, nikoli právní. A jestli právní, tak určitě to není téma pro mě, prvostupňového trestního soudce jedné menší členské země EU. ...celý článek

držení zbraní

Pět otázek pro Tomáše Lichovníka

Pět otázek pro Tomáše Lichovníka "Myslím si, že v zejména v plenárních věcech je Ústavní soud spíše zdrženlivý a k rušení zákonů přistupuje jen výjimečně," hodnotí aktivity Ústavního soudu ústavní soudce JUDr. Tomáš Lichovník, který na letošním ročníku kongresu Právní prostor vystoupí s příspěvkem "Aktuální rozhodování Ústavního soudu". ...celý článek

kongres ústavní soud rozhovor právní prostor 2017

Nabytí státního občanství České republiky

Nabytí státního občanství České republiky Nový zákon o státním občanství České republiky (zákon č. 186/2013 Sb.) je v platnosti již tři roky. Přichází doba, kdy je třeba vyhodnotit, jak se v praxi osvědčil. Prvním testem zákon již úspěšně prošel – jednalo se o šetření ústavního soudu z října 2016, které neshledalo protiústavním ustanovení, které říká, že pokud je důvodem zamítnutí udělení občanství ohrožení bezpečnosti státu, nemusí být žadatel o těchto důvodech, které podléhají utajení, informován. ...celý článek

státní občanství

Máme právo na rovné zacházení?

Máme právo na rovné zacházení? Příspěvek se zabývá postavením hodnoty rovnosti mezi lidskými právy. Pozornost je věnována zejména zdůvodnění a ospravedlnění práva na rovné zacházení jako jednoho z ústředních lidských práv. Příspěvek se proto zabývá vztahem rovnosti, svobody a spravedlnosti. Teoretická východiska jsou promítnuta do současné praxe a aktuálního případu nezprostředkování prohlídky bytu Romským uchazečům pro jejich etnicitu. Na tomto případu je demonstrován vztah rovnosti a svobody. ...celý článek

rovné zacházení Weyrův den právní teorie

Svoboda vyznání a její limity

Svoboda vyznání a její limity Problematika svobody vyznání je v současnosti stále více a více aktuální, především díky tzv. migrační krizi, kterou Evropa v posledních měsících zažívá. Ve svém článku jsem se pokusila stručně vymezit pojem svobody vyznání, její právní zakotvení jak v právu lokálním, tedy v právním řádu České republiky, tak v právu evropském a závěrem jsem se zaměřila na některé judikáty, které jasně vymezily, kdy a za jakých podmínek je možné náboženskou svobodu jedince přiměřeně omezit. ...celý článek

ESLP lidská práva ústava Weyrův den právní teorie svoboda vyznání limity svobody vyznání

Rozhovor: Jan Kudrna - Prezident jako tribun lidu

Rozhovor: Jan Kudrna - Prezident jako tribun lidu "Myslím si, že výklad, že za výroky prezidenta republiky odpovídá jeho kancelář, je celkově špatný, a to už ze základních principiálních důvodů," poznamenává Jan Kudrna, odborník na ústavní právo z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jaký by podle něj byl vhodnější postup v "kauze Peroutka"? Jak vykonává prezident svou funkci? A jak vnímá dr. Kudrna svou popularitu na sociálních sítích? O tom si můžete přečíst v následujícím rozhovoru. ...celý článek

prezident ČR rozhovor volby ústava parlament

Princip omezené důvěry v dopravě

Princip omezené důvěry v dopravě Ústavní soud v tomto roce řešil dvě mediálně sledované (a tragické) kauzy související s provozem dopravních prostředků, které stojí za připomenutí čtenářům Právního prostoru, neboť i oni nepochybně řídí, spolucestují či se jinak účastní silničního provozu. ...celý článek

judikatura ústavní soud doprava

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X