Rozhovor: Jan Kudrna - Prezident jako tribun lidu

Rozhovor: Jan Kudrna - Prezident jako tribun lidu "Myslím si, že výklad, že za výroky prezidenta republiky odpovídá jeho kancelář, je celkově špatný, a to už ze základních principiálních důvodů," poznamenává Jan Kudrna, odborník na ústavní právo z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jaký by podle něj byl vhodnější postup v "kauze Peroutka"? Jak vykonává prezident svou funkci? A jak vnímá dr. Kudrna svou popularitu na sociálních sítích? O tom si můžete přečíst v následujícím rozhovoru. ...celý článek

prezident ČR rozhovor volby ústava parlament

Princip omezené důvěry v dopravě

Princip omezené důvěry v dopravě Ústavní soud v tomto roce řešil dvě mediálně sledované (a tragické) kauzy související s provozem dopravních prostředků, které stojí za připomenutí čtenářům Právního prostoru, neboť i oni nepochybně řídí, spolucestují či se jinak účastní silničního provozu. ...celý článek

judikatura ústavní soud doprava

Svoboda projevu vs. právo na ochranu osobnosti u veřejně činných osob

Svoboda projevu vs. právo na ochranu osobnosti u veřejně činných osob Střet dvou (či více) základních lidských práv a svobod není ničím neobvyklým a dochází k němu dnes a denně. K soudním sporům se velmi často přistupuje u svobody projevu uplatňované médii a u práva na ochranu osobnosti u veřejně známých osob. Podle jakých kritérií soudy postupují při rozhodování o tom, které z těchto dvou základních práv má přednost a proč? Pojďme se na základní zásady pro řešení takovýchto střetů podívat zblízka. ...celý článek

svoboda projevu ochrana osobnosti lidská práva střet práv

Mají homosexuálové právo na dort?

Mají homosexuálové právo na dort? V mnoha amerických státech, ale i například v Irsku se rozhořely právní bitvy o to, zda mají homosexuální páry právo na dodání dortu k příležitosti jejich „sňatku“ v případě, že majiteli cukrárny jsou křesťané, kteří se „sňatky“ homosexuálů nesouhlasí. ...celý článek

rovné zacházení zákaz diskriminace lidská práva

Soukromoprávní indemnita prezidenta?

Soukromoprávní indemnita prezidenta? K pozitivům aktuální politické situace v České republice bezesporu patří neustálé testování mantinelů demokracie a právního státu. Aktuálně je tímto testem rozpor odborníků v otázce prezidentovy občanskoprávní imunity neboli indemnity. ...celý článek

prezident ČR indemnita

Bílá kniha IV. - Soudci z lidu, porotci, přísedící, nebo…?

Bílá kniha IV. - Soudci z lidu, porotci, přísedící, nebo…? Další kapitola z dílny ministerstva spravedlnosti se dotýká problému, který skutečně existuje, volá po razantním řešení, nicméně se obávám, že zákonodárcem případně zvolené řešení může být velmi obtížně předvídatelné. Toto téma totiž na první pohled každý chápe, každý mu rozumí a velmi rychle si připraví vlastní, co nejoriginálnější řešení, jen aby v neděli v poledne zase v televizi mohl plamenně debatovat. ...celý článek

soudci přísedící

Bílá kniha III. - Vzdělávání soudců

Bílá kniha III. - Vzdělávání soudců Na sklonku jara 2016 Ministerstvo spravedlnosti představilo další dvě kapitoly své „Bílé knihy“, která by měla mapovat případné reformní plány České republiky v oblasti justice. ...celý článek

soudci vzdělávání Justiční akademie

Provozování kamerového systému na pracovišti zaměstnavatele

Provozování kamerového systému na pracovišti zaměstnavatele Pořizování kamerových záznamů na pracovišti zaměstnavatele je v poslední době diskutovaným tématem. Zaměstnavatelé instalují kamerové systémy nejčastěji za účelem ochrany svého majetku a kontroly zaměstnanců. Vzhledem ke skutečnosti, že pořizování kamerových záznamů je považováno za zpracování osobních údajů, zaměstnavatelé se v takovém případě stávají správci osobních údajů a z tohoto důvodu musí dodržovat nejen pravidla stanovená zákonem č. 262/2006, zákoníkem práce, v platném znění (dále jen „ZP“), ale také pravidla stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“). ...celý článek

ochrana osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů sledování zaměstnanců

Postavení soudce, nezávislost a odpovědnost

Postavení soudce, nezávislost a odpovědnost Dnešní příspěvek bych rád započal drobnou úvahou, neboť jsem nedávno viděl film Kód Enigmy. Jeho podstatou bylo vyřešení základního problému, který souvisel s druhou světovou válkou. Nicméně zde pak vyvstal ještě druhý problém, hlubší, a to tehdy, když byla Enigma objasněna. ...celý článek

soudci justice

Proč bychom si měli lépe chránit svobodu slova

Proč bychom si měli lépe chránit svobodu slova V posledních měsících se lze jen těžko vyhnout veřejným diskusím, ve kterých se různí lidé dovolávají z nejrůznějších důvodů svého práva na svobodný projev. Jak ale česká společnost reaguje, když dojde k jeho závažnému porušení? ...celý článek

svoboda projevu

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X