Dohoda s Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech

Dne 11.7.2016 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 34/2016 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech. ...celý článek

Smlouva s Lichtenštejnskem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku

Dne 19.1.2016 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 8/2016 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní. ...celý článek

Smlouva se Srbskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Dne 17.7.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 40/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. ...celý článek

Smlouva s Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Dne 3.7.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 39/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. ...celý článek

Smlouva o obchodu se zbraněmi

Dne 10.6.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 36/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o obchodu se zbraněmi. ...celý článek

Dohoda s Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech

Dne 18.5.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 34/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech. ...celý článek

Změny Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Dne 31.3.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 19/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). ...celý článek

Smlouva mezi ČR a SR o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání

Dne 27.3.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 23/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice. ...celý článek

Poskytnutí grantu z Fondu solidarity EU na financování nouzových opatření v ČR

Dne 10.3.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 22/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2013, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice. ...celý článek

Smlouva mezi ČR a SR o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel

Dne 10.3.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 20/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel. ...celý článek

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X