Příspěvky autora

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Novela vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Dne 30.12.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 465/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. ...celý článek

Vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu

Dne 30.12.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 464/2016 Sb. vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu. ...celý článek

Novela vyhlášky o rozpočtové skladbě

Dne 30.12.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 463/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Novela zákona o účetnictví

Dne 30.12.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 462/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Novela zákona o stavebním spoření

Dne 30.12.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 461/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Novela občanského zákoníku

Dne 30.12.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 460/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. ...celý článek

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Dne 30.12.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 457/2016 Sb. zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017. ...celý článek

Novela zákona o evidenci obyvatel

Dne 29.12.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 456/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. ...celý článek

Novela trestního zákoníku

Dne 29.12.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 455/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. ...celý článek

Novela zákona o daních z příjmů

Dne 29.12.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 454/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X