Příspěvky autora

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Novela služebního zákona

Dne 17.5.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 144/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Novela vyhlášky o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

Dne 12.5.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 141/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení. ...celý článek

Nařízení o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Dne 12.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 140/2017 Sb. nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát. ...celý článek

Nařízení vlády o plánování obrany státu

Dne 12.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 139/2017 Sb. nařízení vlády o plánování obrany státu. ...celý článek

Dohoda s Rakouskem o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10

Dne 12.5.2017 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 25/2017 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích. ...celý článek

Dohoda s Mauricijskou republikou o letecké dopravě

Dne 12.5.2017 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 24/2017 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě. ...celý článek

Nařízení o stanovení a statutu lázeňského místa Lednice

Dne 5.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 137/2017 Sb. nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice. ...celý článek

Novela zákona o lidských tkáních a buňkách

Dne 2.5.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 136/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny

Dne 2.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 135/2017 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. ...celý článek

Novela vyhlášky o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

Dne 26.4.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 130/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb. ...celý článek

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X