Příspěvky autora

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů

Dne 14.2.2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 38/2017 Sb. vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími. ...celý článek

Vyhláška o elektronických cigaretách

Dne 14.2.2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 37/2017 Sb. vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření. ...celý článek

Nařízení stanovící sazbu jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím

Dne 14.2.2017 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 35/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování. ...celý článek

Novela zákona o DPH

Dne 14.2.2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 33/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Sdělení MF určující emisní podmínky nových státních dluhopisů

Dne 9.2.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikována dvě sdělení Ministerstva financí, jimiž se určují emisní podmínky nových státních dluhopisů. ...celý článek

Prováděcí vyhláška k zákonu o centrální evidenci účtů

Dne 9.2.2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 30/2017 Sb. vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů. ...celý článek

Vyhláška o báňsko-technické evidenci

Dne 9.2.2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 29/2017 Sb. vyhláška o báňsko-technické evidenci. ...celý článek

Novela zákona o vinohradnictví a vinařství

Dne 6.2.2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 26/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. ...celý článek

Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Dne 6.2.2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 25/2017 Sb. zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. ...celý článek

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Dne 6.2.2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 23/2017 Sb. zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. ...celý článek

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X