Příspěvky autora

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Novela vyhlášky o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší

Dne 22.3.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 83/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. ...celý článek

Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

Dne 17.3.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 79/2017 Sb. vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů. ...celý článek

Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy

Dne 17.3.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 76/2017 Sb. vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb. ...celý článek

Nařízení o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol

Dne 13.3.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 74/2017 Sb. nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády. ...celý článek

Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

Dne 8.3.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 72/2017 Sb. vyhláška o genetických zdrojích zvířat. ...celý článek

Novela zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře

Dne 6.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Novela zákona o léčivech

Dne 6.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 66/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. ...celý článek

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Dne 3.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 65/2017 Sb. zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. ...celý článek

Novela insolvenčního zákona

Dne 3.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 64/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. ...celý článek

Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení

Dne 3.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 59/2017 Sb. zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů. ...celý článek

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X