Hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU

Dne 14.1.2017 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 11, str. 23 a násl., zveřejněna Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou Unií a jejími členskými státy na straně druhé. ...celý článek

Evropské nařízení stanovící kodex sítě pro připojení spotřeby

Dne 18.8.2016 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 223, str. 10 an., zveřejněno nařízení Komise (EU) 2016/1388 ze dne 17.8.2016, kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby. ...celý článek

Směrnice o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení

Dne 21.5.2016 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 132, str. 1 an., publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11.5.2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení. ...celý článek

Nový Schengenský hraniční kodex

Dne 23.3.2016 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 77, str. 1 an., publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9.3.2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (kodifikované znění). ...celý článek

Nařízení o poskytování mimořádné podpory v rámci EU

Dne 16.3.2016 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 70, str. 1 an., publikováno nařízení Rady (EU) 2016/369 ze dne 15.3.2016 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie. ...celý článek

Směrnice posilující některé aspekty presumpce neviny

Dne 11.3.2016 byla v Úředním věstníku EU řady L, č. 65, str. 1 an., publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9.3.2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem. ...celý článek

Nařízení, kterým se stanoví funkční požitky osob zastávajících vysokou veřejnou funkci v EU

Dne 4.3.2016 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 58, str. 1 an., zveřejněno nařízení Rady (EU) 2016/300 ze dne 29.2.2016, kterým se stanoví funkční požitky osob zastávajících vysokou veřejnou funkci v Unii. ...celý článek

Rozpočet EU na rok 2016

Dne 24.2.2016 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 48, str. 1 an., publikováno přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie (EU, Euratom) 2016/150 na rozpočtový rok 2016 s konečnou platností. ...celý článek

Rozhodnutí o jmenování generálního advokáta Soudního dvora

Dne 18.6.2015 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 151, str. 24, publikováno rozhodnutí zástupců vlád členských států (EU, Euratom) 2015/934 o jmenování generálního advokáta Soudního dvora. ...celý článek

Nařízení o insolvenčním řízení

Dne 5.6.2015 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 141, str. 19 an., publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20.5.2015 o insolvenčním řízení (přepracované znění). ...celý článek

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X