Centrální evidence účtů - účinná ochrana a tvrdý dozor?

Centrální evidence účtů - účinná ochrana a tvrdý dozor? Dne 6. října 2016 nabyl účinnosti zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů („ZCEU“), jehož přijetí bylo doporučováno Evropskou komisí v návaznosti na opatření pro boj proti terorismu. Po vzoru jiných členských států EU, např. Francie, Itálie či Německa, byl tímto zákonem zaveden další kontrolní mechanismus, jehož cílem je usnadnit odhalování trestné činnosti, včetně korupce, a stíhání jejích pachatelů. ...celý článek

centrální evidence účtů

Seznamte se s novelou zákona o daních z příjmů

Seznamte se s novelou zákona o daních z příjmů Poslanecká sněmovna schválila dne 13. ledna 2017 návrh zákona, kterým se mimo jiné mění zákon o daních z příjmů. Návrh zákona vrátil Senát Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Navrhovaná účinnost je od 1. dubna 2017 s tím, že některé změny budou fakticky účinné již od 1. ledna 2017, jiné budou platné pro zdaňovací období započaté 1. dubna 2017 a později, takže pokud je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, budou účinné poprvé pro období roku 2018 a některé naopak až od 1. ledna 2018. Považujeme za důležité Vás informovat o následujících novinkách. ...celý článek

daňové právo daň z příjmů

Víte, co je to vědomostní dopis od FÚ?

Víte, co je to vědomostní dopis od FÚ? Finanční úřad nově neformálně upozorňuje odběratele na možné daňové podvody jejich dodavatelů. ...celý článek

daňové právo daň z přidané hodnoty

V novém roce s novým formulářem

V novém roce s novým formulářem Finanční správa připravila pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob nový zjednodušený dvoustránkový formulář. Tiskopis budou moci poplatníci využít již pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016. Avšak nový formulář není povinnou formou podání. Slouží jako alternativa ke standardnímu formuláři. ...celý článek

daňové přiznání

Přehledně o elektronické evidenci tržeb

Přehledně o elektronické evidenci tržeb V souvislosti s nabytím platnosti zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a jeho účinnosti od 1. prosince 2016 by se měli poplatníci aktivně připravovat na blížící se evidenční povinnost. Jste-li těmi, kterých se evidenční povinnost týká, věnujte pozornost následujícím informacím. ...celý článek

elektronická evidence tržeb

Rozhovor: Jiří Zoubek - Dynamika daňového prostředí je obrovská. Je to výhoda i nevýhoda našeho povolání

Rozhovor: Jiří Zoubek - Dynamika daňového prostředí je obrovská. Je to výhoda i nevýhoda našeho povolání Daňové předpisy jsou mnohdy nepřehledným bludištěm, ve kterém se lidé často ztrácí. Co musí absolventi splnit, aby se stali daňovými poradci a jak vypadá tato profese v praxi? A je lepší pracovat ve velké či v menší kanceláři? Nejen o tom jsme pohovořili s Mgr. Jiřím Zoubkem, LL.M., partnerem v mezinárodní poradenské kanceláři Rödl & Partner. ...celý článek

rozhovor daňové poradenství komora daňových poradců

Prokazování původu majetku

Prokazování původu majetku Nová pravidla o prokazování původu majetku mají přispět ke zvýšení příjmů do veřejných rozpočtů. Dne 1. prosince 2016 nabyl účinnosti dlouho diskutovaný zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. ...celý článek

prokazování původu majetku

Novela zákona o auditorech

Novela zákona o auditorech S účinností od 1. října 2016 došlo k rozsáhlé novele zákona o auditorech. Níže přinášíme výběr nejvýznamnějších změn. ...celý článek

novela zákona audit

Budoucnost daňové optimalizace

Budoucnost daňové optimalizace Společnost Apple nedávno dostala největší daňovou pokutu v historii EU. Bude pravděpodobně muset doplatit v přepočtu víc než 350 miliard korun za to, že si s Irskem dojednala daně nižší než jedno procento. Daňová optimalizace se opět vrací do centra pozornosti veřejnosti. V centru pozornosti zákonodárců je však už dlouho a rýsuje se hned několik způsobů, jak zákony postihnou neetické daňově optimalizační praktiky. ...celý článek

daňová optimalizace

Místní poplatky – vybrané problémy v praxi - II.

Místní poplatky – vybrané problémy v praxi - II. Ve druhé části svého příspěvku představuje Mgr. Barbora Kubíková některé praktické otázky spojené s místními poplatky a jejich výběrem, např. znovuobnovenou možnost prominutí místního poplatku, vymáhání nedoplatků či poplatků za zvláštní užívání veřejného prostranství. ...celý článek

konference právo ve veřejné správě místní poplatky

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X