Jednatel jako plátce DPH?

Jednatel jako plátce DPH? Nejvyšší správní soud ČR vydal na konci roku 2016 rozhodnutí, kterým umožňuje členům orgánů právnické osoby zvolit si status plátce DPH se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. ...celý článek

judikatura dph daňové právo jednatel

Riziko trestního stíhání i po uložení daňového penále

Riziko trestního stíhání i po uložení daňového penále Nejvyšší soud připustil možnost trestního postihu i přes dřívější penalizaci finančním úřadem. ...celý článek

judikatura daňové penále

Víte, jakou zaplatíte zálohu na daň z příjmu?

Víte, jakou zaplatíte zálohu na daň z příjmu? Výše a četnost záloh se liší u jednotlivých daňových poplatníků. ...celý článek

daňové právo daň z příjmů

Zajišťovací příkaz dle § 167 daňového řádu aneb Rozhodování „na jeden pokus“

Zajišťovací příkaz dle § 167 daňového řádu aneb Rozhodování „na jeden pokus“ Zajišťovací příkaz dle § 167 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), představuje v rukou správce daně velmi účinný nástroj pro dosažení cíle správy daní.[1] Na druhou stranu jeho neuváženou aplikací je možné závažným způsobem paralyzovat či nevratně ekonomicky zlikvidovat adresáty tohoto správního rozhodnutí. ...celý článek

daňové právo zajišťovací příkaz

Technické zhodnocení provedené na pronajatém majetku po novele

Technické zhodnocení provedené na pronajatém majetku po novele Nově budou moci provedené technické zhodnocení odpisovat i ekonomičtí uživatelé majetku. ...celý článek

zákon o dani z příjmu

Rozhovor: Radek Buršík - Daňové podvody a problematika paralelního daňového a trestního řízení

Rozhovor: Radek Buršík - Daňové podvody a problematika paralelního daňového a trestního řízení Mgr. Radek Buršík, vedoucí advokát PricewaterhouseCoopers Legal, se specializuje na oblast daňového práva, správního práva a trestního práva daňového. Jeho hlavní doménou jsou daňové spory, které nám spolu s daňovými podvody, jejich odhalováním a (ne)překážkou "ne bis in idem" v trestním a daňovém řízení přiblíží v následujícím rozhovoru. ...celý článek

rozhovor trestní řízení daně daň z přidané hodnoty správní řízení

Co přináší novela zákona o platebním styku

Co přináší novela zákona o platebním styku Novela zákona o platebním styku přinese nové možnosti pro spotřebitele a rozšíří okruh povinností poskytovatelů platebních služeb. ...celý článek

spotřebitel banky

Nesrovnalost v původu majetku? Správce daně může jít až 10 let zpátky!

Nesrovnalost v původu majetku? Správce daně může jít až 10 let zpátky! Dne 1. 12. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku („Zákon o prokazování původu majetku“). Nová právní úprava se promítla zejména do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který byl rozšířen o celou řadu ustanovení posilujících pravomoci správce daně a stanovujících povinnosti poplatníka při prokazování původu příjmů, resp. nárůstu jmění. ...celý článek

prokazování původu majetku

Centrální evidence účtů - účinná ochrana a tvrdý dozor?

Centrální evidence účtů - účinná ochrana a tvrdý dozor? Dne 6. října 2016 nabyl účinnosti zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů („ZCEU“), jehož přijetí bylo doporučováno Evropskou komisí v návaznosti na opatření pro boj proti terorismu. Po vzoru jiných členských států EU, např. Francie, Itálie či Německa, byl tímto zákonem zaveden další kontrolní mechanismus, jehož cílem je usnadnit odhalování trestné činnosti, včetně korupce, a stíhání jejích pachatelů. ...celý článek

centrální evidence účtů

Seznamte se s novelou zákona o daních z příjmů

Seznamte se s novelou zákona o daních z příjmů Poslanecká sněmovna schválila dne 13. ledna 2017 návrh zákona, kterým se mimo jiné mění zákon o daních z příjmů. Návrh zákona vrátil Senát Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Navrhovaná účinnost je od 1. dubna 2017 s tím, že některé změny budou fakticky účinné již od 1. ledna 2017, jiné budou platné pro zdaňovací období započaté 1. dubna 2017 a později, takže pokud je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, budou účinné poprvé pro období roku 2018 a některé naopak až od 1. ledna 2018. Považujeme za důležité Vás informovat o následujících novinkách. ...celý článek

daňové právo daň z příjmů

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X