Aktuality ze soutěžního práva

Aktuality ze soutěžního práva V následujícím příspěvku jsou shrnuty nejzásadnější novinky z oblasti soutěžního práva z poslední doby. ...celý článek

hospodářská soutěž soutěžní právo evropské soutěžní právo

Vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce

Vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce Pojem „péče řádného hospodáře“ je patrně jednou z prvních asociací, která se většině členů odborné veřejností vybaví v souvislosti s vymezením práv a povinností členů statutárních orgánů. Takovému myšlenkovému pochodu se nelze ani v nejmenším divit; je to právě tento institut, který představuje standard péče, jež je statutární orgán povinen zachovávat. Ani tomuto institutu, resp. jeho souvislosti s ostatními instituty, se nevyhnuly změny spojené s rekodifikací soukromého práva. Jedna z těchto změn bude i tématem následujícího článku. ...celý článek

statutární orgán péče řádného hospodáře

Je společník korporace skutečným vlastníkem nebo pouze správcem své společnosti?

Je společník korporace skutečným vlastníkem nebo pouze správcem své společnosti? České soudy standardně rozhodují tak, že se může jediný jednatel společnosti s ručením omezeným, který je zároveň i jediným společníkem této společnosti, dopustit trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, a to s ohledem na oddělení majetku obchodní společnosti od majetku jejího jediného společníka. ...celý článek

správa cizího majetku jednočlenná společnost

Připravovaná novela k úpravě zaknihovaných akcií – řešení pro „státem vlastněné“ společnosti

Připravovaná novela k úpravě zaknihovaných akcií – řešení pro „státem vlastněné“ společnosti Zákon o zadávání veřejných zakázek[1] vstoupil v účinnost před více než třemi měsíci, ovšem již po dvou měsících byla skupinou poslanců předložena první novela[2], jejíž schválení lze vzhledem k okolnostem[3] předpokládat[4],[5]. Ačkoliv sama novela jistě smysl nepostrádá, je na místě ptát se, zda se jedná o systémové řešení, nebo o pouhé oddálení problému a vyřešení pouze nejzávažnějšího nedostatku nové zákonné úpravy. ...celý článek

veřejné zakázky novela zákona akcie

Zveřejňování skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů

Zveřejňování skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů Dne 7. 9. 2016 schválila Poslanecká sněmovna ČR návrh novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Zákon“). Dne 19. 10. 2016 byl návrh novely Zákona projednán a schválen Senátem Parlamentu ČR. Novela Zákona navazuje na Směrnici EU 2015/849, o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, kterou mají všechny členské státy EU povinnost implementovat do svého právního řádu do 26. června 2017. ...celý článek

veřejný rejstřík zveřejňování

Založení s.r.o. ve střední Evropě

Založení s.r.o. ve střední Evropě V České republice lze společnost s ručením omezeným založit ve srovnání s ostatními zeměmi střední Evropy velmi levně. Vyplynulo to ze srovnávací studie poradenské společnosti Accace, která pro své zákazníky zakládá firmy v Česku, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajině. ...celý článek

společnost s ručením omezeným

Využití ekonomie v soutěžním právu

Využití ekonomie v soutěžním právu Provázání právní a ekonomické analýzy v soutěžním právu je nevyhnutelné. Ekonomický přístup k řešení soutěžních
případů se dnes projevuje napříč všemi oblastmi soutěžního práva. ...celý článek

hospodářská soutěž soutěžní právo ekonomická analýza evropské soutěžní právo

Jak si pohlídat investice I.

Jak si pohlídat investice I. Rozjíždíte firmu a potřebujete ji „nakopnout“? Máte zaběhnutou společnost a poohlížíte se po možnostech investice do zajímavého projektu? Jednáte s investorem o podmínkách investice či naopak již chcete investovat do konkrétního projektu? V tomto článku nastíníme některé aspekty vztahu mezi investorem a společností, do které chce investor investovat. V druhém díle se budeme zabývat ochranou investic. ...celý článek

obchodní společnost investice

Nový pohled na souběh funkcí?

Nový pohled na souběh funkcí? Nedávno zveřejněný nález Ústavního soudu č. I. ÚS 190/15 vyvolal v odborných kruzích opět živou debatu nad přípustností souběhu funkcí, tj. nad otázkou, zda je možné, aby staturární orgán, resp. jeho člen, měl vedle smlouvy o výkonu funkce se společností pracovní poměr. ...celý článek

judikatura souběh funkcí

Rozmanitost dozorčích rad - II. část

Rozmanitost dozorčích rad - II. část Pokračování článku o (ne)existující rozmanitosti pohlaví, věku či národnosti v dozorčích radách, tématu, které je slyšet napříč Evropskou unií, tentokrát s příklady z jednotlivých států. ...celý článek

rozmanitost dozorčích rad dozorčí rada

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X