Změny insolvenčního zákona od 1. července 2017

Změny insolvenčního zákona od 1. července 2017 Rozsáhlé změny v insolvenci spotřebitelů se dotknou i řízení o oddlužení. Toto řízení přitom tvoří významnou část všech insolvenčních řízení: 75,60 % všech žádostí v roce 2016 (celkem 29 500) se týkalo oddlužení (v letech 2011-2016 to bylo 63,67 %). ...celý článek

insolvenční řízení oddlužení insolvence

Trest za neúspěch v podnikání nebo nabídka druhé šance? Aktuální změna trendu v oblasti insolvence a restrukturalizace

Trest za neúspěch v podnikání nebo nabídka druhé šance? Aktuální změna trendu v oblasti insolvence a restrukturalizace Můj dnešní příspěvek bude zaměřen na nový trend v oblasti insolvenčního práva, týká se podniků, které se dostaly do úpadkové situace, do insolvence. V dnešní době sílí názor, že tyto subjekty by neměly být trestány za neúspěch v podnikání a měly by v podnikání dostávat druhou šanci. Tato myšlenka se nyní prolíná do řady norem, které se v letošním roce aktivují, a to do evropského nařízení o insolvenčním řízení a české novely insolvenčního zákona. ...celý článek

kongres insolvenční řízení konkurz insolvence právní prostor 2017 reorganizace

Možnosti obrany třetích osob proti neoprávněnému zásahu do jejich vlastnického práva, část II.

Možnosti obrany třetích osob proti neoprávněnému zásahu do jejich vlastnického práva, část II. Druhá část příspěvku se věnuje změnám v možnostech obrany manžela povinného v případě neoprávněného postihu jeho práva či věci, ke kterým došlo v souvislosti s novelizací občanského soudního řádu po 1. 7. 2015. ...celý článek

exekuce vlastnické právo občanský soudní řád

Rozhovor: Pavel Pravda - Přichází převratná novela insolvenčního zákona

Rozhovor: Pavel Pravda - Přichází převratná novela insolvenčního zákona „Mám obavy, aby novela nevedla k další rezignaci věřitelů na prosazování jejich nároků v rámci insolvenčních řízení,“ říká k novele insolvenčního zákona Mgr. Pavel Pravda, zakládající partner pražské pobočky advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law s.r.o. K jeho hlavním odborným specializacím patří obchodní právo včetně M&A, právo nemovitostí, energetické právo a veřejné zakázky. V rámci své praxe se podílel na řadě významných projektů, zejména v oblasti energetiky, zdravotnictví a nemovitostí. Aktivně se věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti. ...celý článek

rozhovor novela insolvenční návrh insolvenční zákon insolvenční řízení insolvence insolvenční správce

Pět otázek pro Romana Fialu

Pět otázek pro Romana Fialu I v letošním roce se účastníci odborného kongresu Právní prostor mohou těšit na vystoupení místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Romana Fialy, tentokrát s příspěvkem s názvem: "I v procesním právu je cesta do pekla dlážděna dobrými úmysly". Ačkoli pan místopředseda zůstal ve svých odpovědích tajemný a to hlavní představí až na kongresu, přece jen se můžete v následujícím rozhovoru dozvědět, jak hodnotí současný stav českého procesního práva. ...celý článek

kongres rozhovor právní prostor 2017

Vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce

Vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce Pojem „péče řádného hospodáře“ je patrně jednou z prvních asociací, která se většině členů odborné veřejností vybaví v souvislosti s vymezením práv a povinností členů statutárních orgánů. Takovému myšlenkovému pochodu se nelze ani v nejmenším divit; je to právě tento institut, který představuje standard péče, jež je statutární orgán povinen zachovávat. Ani tomuto institutu, resp. jeho souvislosti s ostatními instituty, se nevyhnuly změny spojené s rekodifikací soukromého práva. Jedna z těchto změn bude i tématem následujícího článku. ...celý článek

statutární orgán péče řádného hospodáře

Střet insolvence s exekucí

Střet insolvence s exekucí Autorka se zaměřuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3182/2014, který konstatoval, že § 5 písm. a) a b) insolvenčního zákona a § 46 odst. 7 exekučního řádu jsou konkurenčními ustanoveními, přičemž zasáhl do ústavně zaručených práv soudního exekutora, a to do práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny. Porušení tohoto práva spatřuje autorka v tom, že soudní exekutor je stavěn do pozice běžného věřitele, aniž by byla vzata v úvahu specifičnost jeho postavení a činnosti či povaha nákladů. ...celý článek

exekuce insolvenční řízení insolvence

Nezávislost soudního exekutora a jeho odměna

Nezávislost soudního exekutora a jeho odměna Cílem je porovnat rozdílné vnímání postavení soudních exekutorů a soudců v nálezech Ústavního soudu. Toto srovnání má smysl s ohledem na skutečnost, že na soudního exekutora je delegována státní moc příslušející jinak soudům. Pokud totiž existují ústavní limity mající za cíl chránit např. nezávislost moci soudní, měla by být tatáž kritéria pro posuzování ústavních limitů použita i vůči soudním exekutorům, když § 2 exekučního řádu stanoví, že exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. ...celý článek

judikatura soudní exekutor

Přeshraniční vymáhání výživného v EU

Přeshraniční vymáhání výživného v EU Stať pojednává o možnosti nařízení exekuce u rozhodnutí, které se dají subsumovat pod Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. Nařízení rozděluje rozhodnutí na dvě skupiny. Do první patří rozhodnutí, která byla vydána v jakémkoliv členském státě EU a tento stát je zároveň signatářem Haagského protokolu. Druhou možností je situace, kdy rozhodnutí vydal členský stát EU, který však není signatářem Haagského protokolu. ...celý článek

evropská unie vymáhání pohledávek výživné

Rozhovor: Pavla FučíkováVěřím v českou justici

Rozhovor: Pavla Fučíková - Věřím v českou justici O nedávném snížení exekutorského tarifu a připravované ústavní stížnosti byla řeč s Mgr. Pavlou Fučíkovou, prezidentkou Exekutorské komory České republiky a soudní exekutorkou v Ostravě. ...celý článek

rozhovor exekutorská komora čr exekuční tarif

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X